Nyt projekt skal forbedre online undervisning

Kategoriseret MOOCs, Undervisningsudvikling
Skrevet af
Det nye år byder på flere nye forskningsprojekter på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Et af dem hedder colMOOC og starter til februar. Lektor ved CUDiM, Pantelis M. Papadopoulos, er en del af projektgruppen, der har fokus på at forbedre læringsoplevelsen i online undervisning.

“Vores nye projekt, colMOOC, har til formål at forbedre læringsoplevelsen for deltagere i MOOCs (Massive Open Online Courses, red.) ved at forbedre samarbejdet i processen. Projektet er finansieret af EU gennem Knowledge Alliances for Higher Education, som er en del af Erasmus+”, fortæller Pantelis M. Papadopoulos, der er en del af holdet bag projektet.

De seneste år er MOOCs blevet mere og mere udbredte, bl.a. fordi de vurderes til at være både effektive og vigtige værktøjer i uddannelsessystemet. Samtidig har der været en række vedholdende problemer med kurserne, eksempelvis bliver formatet kritiseret for dets alt for høje frafaldsrate, lave deltagelse og en overordnet mangel på motivation og engagement hos de studerende.

Rammer der opfordrer til samarbejde

Det er netop problemer med frafald, deltagelse og de studerendes motivation, som projektet colMOOC adresserer og forsøger at forbedre. Sammen med en række andre forskere fra Aarhus Universitet har Pantelis M. Papadopoulos til opgave at udvikle, teste og analysere et pilotprojekt på MOOC’en Computational and Design Thinking.

“Argumentet bag colMOOC projektet er, at nogle af de mangler og problemer, der har været, kan skyldes et one-size-fits-all-tilgang og en meget begrænset følelse af forpligtelse til at samarbejde mellem både studerende-studerende og underviser-studerende”, fortæller Pantelis M. Papadopoulos.

“For at håndtere disse problemer, vil colMOOC for det første integrere rammer, der opfordrer til samarbejde baseret på Conversational Agents (CA). Derudover vil projektet indføre screeningmetoder baseret på Learning Analytics (LA), der skal støtte både studerende og undervisere gennem et MOOC kursus”, uddyber han.

Ved at integrere Conversational Agents i MOOCs med henblik på at trigge interaktion mellem de studerende i gruppediskussioner, forventer forskningsgruppen at forøge de studerendes engagement og dermed vende den negative frafalds- og deltagelsesrate ved MOOCs.

Online undervisning på dagsordenen

ColMOOC er blot et af flere projekter, der har fokus på online undervisning, som forskere fra CUDiM beskæftiger sig med i 2018. I samarbejde med afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet og danmarkshistorien.dk skal forskere fra CUDiM være med til at udvikle Open Online Courses i danmarkshistorie, som bliver frit tilgængelige for alle interesserede.

Derudover samarbejder CUDiM allerede med fagmiljøerne på Arts, Aarhus Universitet, om at udarbejde Open Online Courses. Ambitionen med Open Online Courses er at etablere interaktion med den omkringliggende verden samt at engagere de indskrevne studerende i diskussioner med eksterne partnere og interessenter.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like