Hvordan kan studerende arbejde med empiri i en teoretisk optik?

Udgivelse: Adjunkt Lea Lund og adjunkt Hanne Balsby Thingholm manglede begge en bog om, hvordan man empirisk kan undersøge pædagogiske praksisser. Det er nu blevet til bogen Empirisk didaktik, hvor de ved hjælp af eksempler på, hvordan empiriske projekter er udført, forsøger at demonstrere, hvordan empirisk didaktisk forskning kan udføres, analyseres og diskuteres ved hjælp af teori.

Det, vi som undervisere har oplevet, er, at der mangler en bog, der støtter de studerendes arbejdsproces, når de skal gøre sig teoretiske overvejelser vedrørende indsamling og analyse af empiri”, fortæller Hanne Balsby Tingholm om bogen Empirisk didaktik, som netop er udkommet. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem hende og Lea Lund, der fik idéen til at skrive bogen, fordi hun selv skulle bruge den i sin undervisning.

“Jeg kom på ideen til bogen, fordi jeg selv stod og manglede en lignende bog, da jeg underviser mange forskellige studerende på forskellige uddannelsesniveauer. De har alle det til fælles, at de skal anskue didaktikken eller pædagogikken i forhold til et stykke virkelighed, og vores nye bog er eksemplarisk i den forstand, at den viser, hvordan og på hvilke mangfoldige måder man kan gå til empiri i en teoretisk optik”, fortæller hun.

En bog der støtter de studerendes arbejdsproces

Lea Lund og Hanne Balsby Thingholm har begge savnet netop denne type bog, når de har undervist på forskellige uddannelser, som læreruddannelsen, bachelordelen i uddannelsesvidenskab, kandidatdelen i generel pædagogik og pædagogisk sociologi, masteruddannelsen i positiv psykologi, og når de har fungeret som specialevejledere.

“Fælles for disse og mange andre pædagogisk orienterede studier er, at de studerende skal kunne operationalisere en pædagogisk, didaktisk eller læringsteoretisk optik på et stykke selvindsamlet empiri. Ofte må man som underviser anvise de studerende til at benytte både en læringsteoretisk bog og en metodebog, hvorefter de selv må forbinde disse i undersøgelsesprocessen og analyseprocessen”, forklarer hun og peger på, at bogen gerne skulle løse dette problem.

Relevant for mange uddannelser

Bogen retter sig mod studerende på lærer- og pædagoguddannelser, diplom- og masteruddannelser med pædagogisk og metodisk orienterede fag samt universitetsuddannelser omhandlende pædagogik, læring og didaktik, men ifølge Lea Lund er den også relevant for mange andre uddannelser.

Jeg mener netop, at mange uddannelser har god brug af Empirisk didaktik, da de fleste uddannelser fordrer, at de studerende skal ende med at skrive en opgave bundet i praksis og anskuet ud fra en teoretisk vinkel”, forklarer hun og fortsætter:

“Bogen kan supplere didaktiske og læringsteoretiske bøger eller metodebøger i den studerendes arbejdsproces. Der er mange pædagogiske praksisser og mange måder at undersøge dem på, hvilket vi ønsker at demonstrere med denne bog”.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like