Formidlingskursus har flere deltagere end nogensinde

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier afholder halvårligt et formidlingskursus målrettet studerende, som skal undervise i gymnasiet. Kurset var igen i år velbesøgt med det højeste antal deltagere nogensinde.

Formidlingskurset er obligatorisk for alle, som enten skal i gymnasiepraktik eller ud at undervise med Det rullende Universitet. Det betyder, at der er studerende fra alle fire hovedområder. For studerende, der skal i gymnasiepraktik, bidrager kurset med et almendidaktisk perspektiv, mens det fagdidaktiske tilrettelægges af de forskellige fag og varierer både i indhold og form på tværs af hovedområder.

Kurset er opbygget over fire gange, hvor deltagerne starter med at få indblik i undervisning og gymnasiet anno 2015 set fra elevernes synsvinkel og forudsætninger. Hvad er fx god undervisning og hvad gør en god underviser? Og hvilke vidensformer benytter den professionelle underviser sig af?

Til efterfølgende kursusgang sker der en bevægelse over i den empiriske undervisningsforskning.

“Målet er at give de studerende et indblik i centrale kvalitetsindikatorer for god undervisning. Undervisningsforskningen kan dog ikke give svar på, hvordan undervisning skal designes. At vide, at feedback er afgørende for læringsudbyttet, siger intet om hvorledes feedback aktiviteter tilrettelægges,” forklarer en af underviserne på kurset, Tina Bering Keiding.

Derfor beskæftiger kurset sig også med forskellige didaktiske positioner, pædagogiske grundbegreber og analysemodeller samt værktøjer til at udføre elevaktiverende undervisning fx med inddragelse af digitale medier. Her kom underviser Anders Hjortskov Larsen på banen med et oplæg om digitale medier i undervisningen, som tog udgangspunkt i egne erfaringer med brug af en række tjenester, definitionen af vidensmedier og diskussioner med de studerende om problemstillinger og potentialerne for brug af tjenesterne.

“Jeg viste en del eksempler fra min egen undervisning, hvor fokus var på kommunikation med studerende, øvelser mellem undervisningsgange og opprioritering af skriftlighed især i gymnasiet. En pointe var især, at tage udgangspunkt i det kommunikationsbehov, som undervisningssituationerne afkræver,” uddyber Anders Hjortskov Larsen.

Derudover introduceres kursisterne også til formidling og hvorledes kroppen kan bruges som medspiller i undervisningen, inden de selv skal ud og bruge rækken af værktøjer til at planlægge og udføre et undervisningsmodul med en grundlæggende forståelse for sekvensering og taxonomi og formidling af kompliceret stof med krop og sprog i centrum.

Se billeder for det velbesøgte kursus herunder.

Læs mere om kurset
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like