Format understøtter læringsmål i undervisningen

Et samarbejde mellem udvikler Helle Hvass CUDiM og underviser Thomas Clausen DPU sætter fokus på at understøtte de studerendes refleksion og stillingtagen til de gældende læringsmål i forbindelse med den konkrete faglige undervisning.

“Mange studerende er ikke bevidste om, hvor afgørende en rolle læringsmål spiller i deres uddannelse. Studier har desuden vist, at ikke alle undervisere tilsyneladende anvender læringsmålene lige meget i deres undervisning,” fortæller Thomas Clausen, adjunkt og underviser fra DPU.

Det er baggrunden for hans samarbejde med Helle Hvass, udvikler fra CUDiM. Samarbejdet havde til formål at udvikle og afprøve et undervisningsformat, som skulle få de studerende til aktivt at reflektere over og tage stilling til læringsmålene for det konkrete fag.

Projektet er gennemført over forårssemesteret 2017 på et fag, som Thomas Clausen er underviser på. En central aktivitet i formatet er værktøjet Jigsaw, hvormed de studerende får mulighed for at arbejde aktivt og konstruktivt med kursets læringsmål.

“Der var få organiseringsmæssige udfordringer forbundet med øvelsen, da jeg kørte den i foråret, men erfaringer er som bekendt til for, at man kan lære af dem. Øvelsen vil jeg gennemføre igen,” fortæller Thomas Clausen.

Sammen med Helle Hvass arbejder han lige nu på en forskningsartikel med baggrund i projektet.

Læs mere om:

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like