Fem gymnasier udvalgt til undervisningsministeriets forskningsprojekt DiDaK

I foråret blev de første spadestik til demonstrationsskoleprojektet DiDaK taget på initiativ fra Styrelsen for IT og Læring. Under udførelse af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er 5 demonstrationsskoler nu blevet udvalgt, og projektet er for alvor påbegyndt.

Hvordan ser arbejdet med digital dannelse ud i gymnasieskolen, og hvordan kan gymnasier blive klogere på spørgsmålene om digital dannelse og måderne til at tænke det ind i undervisningen? Disse spørgsmål er på dagsordenen i projektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (DiDaK), som Undervisningsministeriet igangsatte i foråret som et led i gennemførelsen af den nyeste gymnasiereform.

Projektet er et demonstrationsskoleprojekt med aktionsforskning og udføres af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) på Aarhus Universitet. I projektets udførelse vil forskere fra CUDiM i samarbejde med de udvalgte demonstrationsskoler udvikle og gennemføre en række forløb med fokus på, hvordan man succesfuldt kan styrke digitale kompetencer i fagene.

De fem udvalgte

Projektet modtog 23 ansøgninger, og der er indgået aftale med fem gymnasier:

  • Køge Gymnasium (STX)
  • VUC Aarhus (HF)
  • Odense Tekniske Gymnasium (HTX)
  • Baltorp (HHX)
  • Viborg Gymnasium (STX-HF)

Der har været rigtig stor interesse for DiDaK-projektet, og vi modtog mange gode og kvalificerede ansøgninger. Udvælgelsesprocessen var ikke nem, og vi har honoreret krav som både geografisk spredning, spredning på skoleformer samt projekter med potentialer i”, fortæller Mette Brinch Thomsen, der er udviklingskonsulent hos CUDiM.

Mange spændende lokale initiativer

Udvælgelsesprocessen til projektet har været hård, og forskningsteamet bag DiDaK håber derfor også på, at mange af de skoler, som ikke er blevet valgt, fortsat vil vise interesse for og bidrage til DiDaK.

Forskningsprogramleder og lektor hos CUDiM Christian Dalsgaard fortæller, at mange skoler rundt omkring i Danmark allerede er i gang med spændende initiativer omhandlende digitale kompetencer:

“Vi kan se på ansøgningerne, at der er mange skoler, der er i gang eller skal til at i gang med lokale initiativer og indsatser inden for digitale kompetencer. Der kommer garanteret mange interessante erfaringer ud af disse lokale projekter, og vi håber, at skolerne vil følge DiDaK og eventuelt også bidrage til diskussioner og udveksling af erfaringer”.

De skoler, der ikke er kommet i betragtning som demonstrationsskoler, har bl.a. fået tilbud om fortsat at deltage i de mere åbne aktiviteter, der vil blive i forbindelse med DiDaK, f.eks. deltagelse i webinarer med forskere på området, input til diskussion med demonstrationsskolerne og andre skoler på blogs.

Erfaringsdeling i centrum: Alle interesserede kan følge med

Man behøver dog ikke være aktivt deltagende for at kunne følge DiDaK-projektet. En vigtig del af projektet er at videreformidle erfaringer, og derfor kommer man til at kunne følge med på en række forskellige niveauer og platforme, eksempelvis projektets Twitter-konto eller den officielle blog for projektet.  

Forskerne bag projektet opfordrer alle der har interesse i digitale kompetencer i gymnasieskolen til at følge projektet – uanset om man ønsker at deltage aktivt eller blot ønsker at følge med, få inspiration og se hvordan området udvikler sig.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like