E3U efteruddanner på nye måder

Hvordan efteruddanner man i entreprenørskab – et begreb som for mange betyder alt og intet? Med udviklingsprojektet E3U blev mange nye initiativer afprøvet, og 118 lærere og undervisere er nu blevet klogere på entreprenørskab. Selvom udviklingsfasen er slut fortsætter E3U ind i 2018.

Projekt E3U blev oprettet i 2015 som et udviklingsprojekt, der skulle sikre kompetencer til entreprenøriel undervisning og progression i undervisningen gennem hele uddannelsessystemet. Derfor udvikledes den første efteruddannelse i entreprenørskab på tværs af uddannelsestrin og med en række nye initiativer.

I kølvandet på den afsluttede udviklingsfase har både undervisere og deltagere evalueret, hvilket blandt har resulteret i en nyligt udgivet evalueringsrapport. Den fremhæver blandt andet, hvordan deltagerne har fået skabt et fælles sprog til at tale om entreprenørskab. Projektleder Jesper Risom fra Fonden for Entreprenørskab er både glad og overrasket over resultaterne.

Ifølge ham var den oprindelige tanke at oprette tre forskellige efteruddannelser tilpasset hvert uddannelsesniveau. Man valgte dog at gå en mindre traditionel vej og i stedet udvikle én fælles efteruddannelse. Også deraf kom navnet “E3U” – Efteruddannelse i Entreprenørskab på 3 Uddannelsesniveauer.

“For at det kunne lykkes, var vi nødt til at udvikle et koncept, der kunne favne både folkeskolelæreren og universitetsprofessoren på samme tid, og som tog udgangspunkt i den enkelte deltagers faglighed, uanset om man underviser i dansk, på jordemoderuddannelsen – eller i innovation og entreprenørskab,” uddyber Jesper Risom.

En efteruddannelse der forandrer undervisning

Det faglige indhold på efteruddannelsen tager således udgangspunkt i fire centrale kompetenceområder, som ikke er tilpasset en bestemt baggrund eller faglighed.

  1. Entreprenørskabsunderviserens mindset og roller.
  2. Traditioner og begrundelser for entreprenørskabsundervisning.
  3. Entreprenørskabsdidaktik og evalueringskompetencer
  4. Metoder, teknikker og værktøjer, der skaber handling i praksis.

“Mange lærere og undervisere mener ikke, at de er klædt på til at arbejde entreprenørskab og innovation ind i undervisningen og koble det til kernefagligheden. En af nøglerne til succes er derfor at arbejde med rollen og mindsettet som lærer og underviser – med udvikling af den entreprenørielle didaktik,” forklarer Jesper Risom.

Mette Brinch Thomsen, organisatorisk projektleder fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, påpeger, hvordan også en række formative initiativer på E3U er med til at understøtte mere effektfuld efteruddannelse.

“Det var også vigtigt for os, at skabe en efteruddannelse, som virker, og hvor deltagerne rent faktisk forandrer deres tilgang til deres egen undervisning igennem den entreprenørielle proces, som de gennemgår på E3U-efteruddannelsen,” forklarer Mette Brinch Thomsen og uddyber:

“Derfor arbejder vi blandt andet med aktionslæring, handlekompetence, buddy-ordning, motiveret ansøgning og inddragelse af deltagernes ledere. Og evalueringen tyder på, at det faktisk er lykkedes. Men det er ikke sket uden frustrationer undervejs. Så, man kan faktisk godt efteruddanne på tværs af flere uddannelsesniveauer – også inden for entreprenørskab”.

Erfaringer taler for sig selv

Og netop det tværgående aspekt ved efteruddannelsen er på én og samme tid kilde til ros og kritik. Fra deltagernes evalueringer lyder blandt andet:

“Det er positivt, at det er en uddannelse på tværs, så man ikke kun møder andre på grundskoleniveau. Det er rart at få en viden om, hvilken slags elevtyper ungdomsuddannelserne gerne vil have”.

Samtidig fremhæver flere, at de gennem forløbet manglede mere tid til sparring med andre fra samme uddannelsestrin som dem selv. Ifølge Jesper Risom er det dog en fordel at lade deltagerne komme ud af deres faglige comfort zone:

“Det overraskede mig faktisk, at der måske ikke er så stor forskel på, om man underviser i folkeskolen, på et gymnasium eller på et erhvervsakademi. Ved at sætte deltagerne sammen på tværs, måtte de fag-faglige forskelle træde mere i baggrunden til fordel for den entreprenørielle didaktik, som mange deltagere pludselig kunne se som noget universelt, der kan bruges i utroligt mange sammenhænge og fagligheder,” fortæller han.

På samme måde fremhæves i deltagernes kommentarer blandt andet, hvordan entreprenørskabsundervisning nu giver bedre mening:

“Det giver et fundament om det, der konkret kendetegner entreprenørskab, så det ikke blot bliver “alt og intet”. Det giver muligheden for at få det fundament for entreprenørskabsdidaktik, der skal til for at kunne konvertere det ind i en faglighed, der gør det meningsfuldt at arbejde ud fra.”

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

You may also like