Gruppe 3: Systematisk søgning

I følgende blogindlæg har vi fundet 5 artikler, som omhandler medieøkologi. Vi har fundet dem ved at lave en systematisk litteratursøgning på library.au.dk

 

1.

“Media Ecology and the Blurring of Public and Private Practices: A Case from the Middle East” (2016) af Chiara de Franco.

https://tidsskrift.dk/politik/article/view/27633/24355

Denne artikel virker interessant fordi den belyser medieøkologi i henhold til det arabiske forår og hvorfor det er vigtigt at inkludere medieøkologi.

 

2.

“Climate change on Twitter: Content, media ecology and information sharing behaviour” (2015) – Giuseppe A. Velltri, Dimitrinka Atanasova

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963662515613702

Denne artikel er interessant fordi den omhandler en teoretisk og metodiske tilgang til én stor social problemstilling: Klimaforandringer på den sociale medieplatform twitter. Twitter tilbyder en enorm mængde information og i denne information ligger til grund for et socialt netværk. Et andet interessant perspektiv teksten giver er, hvilken betydning brugernes følelser har for objektifikation af disse klimaforandringer på et socialt medie. Altså her udfordringerne ved brugergenereret indhold.

 

3.

“Media Ecology Review” (2004) – Lance Strate

http://cscc.scu.edu/trends/v23/v23_2.pdf

Denne kilde er interessant fordi den giver en udførlig skildring af medieøkologi som teoretisk platform og skildrer de største forskere inden for feltet, blandt andet Mcluhan, og hovedtrækkene inden for media ecology.

 

4.

“A situated understanding of digital technologies in social movements. Media ecology and media practice approaches”(2017) – Alice Mattoni

http://www-tandfonline-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/doi/full/10.1080/14742837.2017.1311250?scroll=top&needAccess=true

Denne artikel er interessant fordi den omhandler, hvordan aktørere agerer i forhold til digitale teknologier, og hvilken effekt der har på samfundet.

 

5.

“Social media and the transformation of activist communication: exploring the social media ecology of the 2010 Toronto G20 protests” (2012) – Thomas Poell

http://www-tandfonline-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/doi/full/10.1080/1369118X.2013.812674?scroll=top&needAccess=true

Artiklen fra Poell virker spændende, da den handler om hvordan de sociale medier spiller en mere afgørende rolle i forhold til kommunikationen under protester. Artiklen berører også den online og offline dikotomi i forhold til protester.