TV2 og de sociale medier

Vi vil i vores eksamensprojekt tage udgangspunkt i TV2 som platform, og hvordan den benytter forskellige sociale medier til at interagere med seerne. Grunden for vores valg af TV2 skal findes i vores egen interesse, da vi selv ser kanalen og sommetider er med som lurkers på dens platforme på sociale medier.

Problemformulering

Hvordan anvender TV2 forskellige sociale platforme? Hvad er dens kommunikative strategi til at interagere med seerne, og hvordan skaber den rammerne for debat mellem brugerne?  

Metoder

I vores valg af metode har vi tænkt os at foretage et fokusgruppeinterview eller et semi-struktureret interview, hvor vi udvælger deltagere som enten har relationer til TV2 eller er brugere af TV2´s sociale platforme.

Endvidere vil vi også anvende netnografi, hvor vi vil udtrække empiri fra de forskellige sociale medier, herunder kommentarspor, anmeldelser, billeder og lignende.  

Etiske overvejelser

I forbindelse med udtrækning af empiri fra de sociale medier vil vi gøre os tanker om, hvordan vi vil håndtere personfølsomme oplysninger. Eksempelvis har vi tænkt at anvende kommentarspor fra Facebook og Instagram, hvor vi vil sløre brugernes billeder og deres efternavne, både for at undersøge den kommunikative tone, men også hvordan TV2 responderer med sine følgere/brugere. Vi vil anonymisere participanterne under pseudonymer for at beskytte deres identitet.

Vi skal desuden være varsomme i forhold til,  hvis vi skulle komme til at afdække noget i vores opgave, der vil kunne have en negativ effekt på TV2.

Afgrænsning

I denne opgave vil vi undersøge, hvordan TV2 anvender forskellige sociale medier, herunder Facebook, Instagram, deres egen hjemmeside, Twitter og evt. Snapchat.

Vi ved endnu ikke om TV2 som er felt er for bredt, men indtil videre har tænkt os at anvende TV2-kanalen som felt. Hvis dette viser sig at være for bredt, så vil vi afgrænse feltet til en underafdeling/tv-kanal, herunder TV2-sporten eller TV2 Zulu.  

Metodisk setup til projekt – Memes

Af Anders Messer, Christian Ø. Andersen, Britt Shenoy og Louise Vestergaard


I vores projekt vil vi tage udgangspunkt i internetfænomenet ‘memes’. Her vil vi undersøge, om der eksisterer subkulturer i forbindelse med kommunikationen og interessen omkring memes. Derfor har vi udformet følgende foreløbige problemformulering og underspørgsmål:

Hvordan udvikles subkulturer i memes-miljøet, og hvordan udvikler memes sig inden for disse?

 1. Eksisterer der nogle Interpersonelle udvekslinger? Hvordan? Hvornår?
 2. Er subkulturer et imagined community, et sense of community eller noget helt tredje – og hvornår føler brugerne fællesskabsfølelsen?
 3. Hvorledes fungerer memes som social kapital i subkulturen?

For at undersøge dette har vi udformet følgende metodiske setup til opgaven:

Metodisk setup til empiri-indsamling

 • Lokalisér og udvælg én internetside: fx 9gag, Imgur, 4chan, reddit etc.
 • Undersøg siden og dens funktionaliteter (medium theory)
 • Blended ethnography:
  • Eksisterer subkulturen også i virkeligheden/ er der interaktion om memes andre steder end online?
  • Undersøge ‘online communities’ vs. ‘communities online’
 • Få defineret rollerne på memes-siden (hvornår er man lurker osv?).

Dataindsamling

 • Blended ethnography:
  • Interviews med nogle fra målgruppen – og måske nogle, der ikke er målgruppen (komparativ).
  • Netnografi: observere på siden, tage screendumps, kigge efter mønstre.
  • Spørgeskema? Man kan udarbejde og lægge et spørgeskema ud på memes-siden for at få et større indblik over subkulturen – her skal vi dog reflektere over vores rolle, og hvilken betydning dette vil have for brugernes ageren.

Afgrænsning

 • Temporal: Vi vil undersøge en bestemt side/ forum over en periode, hvor man både følger faste brugere (moderatorer, admins, indholdsskabere, faste brugere) og de mere flyvske lurkers (enten gennem likes eller kommentarer).
 • Spatial: En bestemt side eller forum. Få afgrænset hvilken platform vi vil bruge (browser, app, osv.).
 • Etisk: Unge (under 18) der deler, kommenterer og laver memes – skal afsender med i opgaven?  Undersøge sidens retningslinjer – må brugerne være under 18 år (hvis ja, hvad så)?
 • Relational: Hvor langt væk fra ‘kernen’ skal man komme, for at folk ikke længere forstår meme-konteksten?
 • Analytisk: Vi vil gå efter én bestemt genre af memes – eller inden for bestemt kultur.
 • Praktisk: Ovenstående problemformulering skal sandsynligvis indskrænkes meget, da vi måske ender med at skrive to og to.
 • Personlig: Re-post memes vil vi undgå, da det er umenneskeligt at beskæftige sig med 🙂

Ovenstående er blot et udkast og hermed udtryk for tanker, vi har gjort os omkring projektet indtil videre.