Relationens revolution – Teknologien udfordrer den menneskelige relation

Kan robotter erstatte den menneskelige relation?

Igennem teksten Alone Together sætter Turkle spørgsmålstegn ved vores opfattelse af den sociale kultur. Hun beskriver, at der igennem tiden via de sociale medier er skabt nye måder at være sammen på, som hun ser det. Hertil kommer hun med begreberne In solitude, new intimacies, og In intimacy, new solitudes.

In solitude, new intimacies dækker eksempelvis over, at en robots tilstedeværelse kan give en følelse af relation, selvom personen er alene.

Ligeledes beskriver hun med In intimacy, new solitudes, at vi er mere og mere forbundne til hinanden, men på en måde er vi også mere alene. Dette understøttes af tanken om, at robotter kan overtage den menneskelige kontakt og derved skabe en større distance i menneske-til-menneske kontakt.   

Vi kan også tænke på en situation, hvor man sidder i bussen og er (fysisk) sammen med mange mennesker. Men alligevel kan man føle sig (mentalt) alene og afskåret fra de øvrige passagerer, hvis de eksempelvis sidder begravet i deres mobiltelefoner.

Omvendt kan man forestille sig en situation, hvor man sidder (fysisk) alene hjemme i sin sofa med Facebook og andre sociale medier åbne og på samme tid have en følelse af, at man er (mentalt) en del af et socialt forum og derved opleve en intim relation til andre.  

Konkluderende skriver hun, at forholdet til teknologien vil få en større dominans over samfundet, og forholdet internt imellem mennesker vil blive nedprioriteret, og herigennem vil distancen mellem individer forandres og relationen revolutioneres. Hertil kan man stille spørgsmålet:

Er vi på den måde blevet alene blandt andre? Eller er vi sammen med andre, men alene? Og hvad betyder det for vores kultur?