Why work hard, when you can…

Hvad er Slack?

Slack er et instant message system, der er designet til at formidle kommunikation mellem grupper der arbejder på tværs af hinanden. Dette gøres gennem en hurtig, simpel og effektiv brugerflade. I nedenstående blogindlæg vil vi undersøge Slack ud fra Nancy Bayms syv nøglebegreber.

 

Interaktivitet

Interaktiviteten består i det sociale lag og fællesskab som opstår igennem programmet. Programmet giver mulighed for at oprette forskellige kanaler, hvor man kan diskutere diverse emner, og dele filer, billeder, videoer, mm.

 

Temporal struktur

Kommunikationen på Slack foregår gennem tekstbeskeder via. et “rum” eller personlige beskeder mellem de enkelte brugere. Derfor er kommunikationen asynkron. Grunden til dette er, at der sker et naturligt tursystem, hvor man venter på den anden skriver. Dog kan man se, hvis en person er i gang med at skrive noget i “rummet”, hvorved der hermed kan argumenteres for at en form for “nærsynkronitet” er tilstedeværende. Dette skyldes, at man kan se, når personer er i gang med at skrive, hvilket giver det en form for tilstedeværelse af personen der kommunikeres med.  

 

Sociale signaler

Slack tilbyder at man kan give kommentarer diverse emojies. Derved kan en kommentar tildeles en “thumbs up”, “klapsalve”, “festballon” osv. til at give personens kommentar en reaktion. Dette kan komme til udtryk  i ros, enighed osv. Denne brug af emojies kan medvirke til at brugerne undgår, at misforstå hinanden, da der en fælles kulturel forståelse af betydningen af emojies. Ligeledes skabes der en “stemning” i samtalen.

 

Opbevaring

Information på Slack gemmes på selve platformen. Dette gælder, dokumenter, billeder, links osv. Til dette findes tre funktioner: pin, share og star. En af funktionerne til opbevaring af informationer er, at brugerne kan “pinne” et  opslag, som herefter er let tilgængeligt i “pinned items” menuen. Det kan også gøres med delte dokumenter. Derudover virker funktion “shared files”, som et bibliotek, hvor man bedre kan overskue teamets fildeling blandt hinanden. Den enkelte bruger kan “star” andres indlæg og gemme det til egen fornøjelse og senere brug.

 

Rækkevidde

Kommunikationskanalerne kan redigeres til hvilken rækkevidde, man ønsker platformen skal have. Dette gøres ved at bestemme, hvorvidt kanalen skal være tilgængelig for brugerne, som er inviteret eller om den skal være tilgængelig for alle.

Mobilitet

Selve systemet foregår asynkront over nettet, hvilket vil sige, at man kan kommunikere med hinanden på forskellige tidspunkter og på tværs af geografiske områder. Selve systemet kan også fås som App hvilket betyder, at man også kan kommunikere med folk i gruppen, mens man er på farten.

 

/Gruppe 3

Sammen skaber vi Trello

Sammen skaber vi Trello

Det følgende er en analyse af arbejdsplatformen Trello med udgangspunkt i Nancy Bayms syv nøglebegreber. Analysen afsluttes med en opsummerende konklusion.

Interaktivitet

Der er mange muligheder for at interagere gennem Trello. Man kan blandt andet sætte deadlines, oprette cards med nye opgaver, kommentere og tagge hinanden i kommentarer. Dette giver mulighed for en form for organiseret social interaktion med fokus på at løse opgaven.

Trello giver mange muligheder for at intergere med de “cards” som andre brugere har oprettet. Man kan rette, kommentere og ændre status på de opgaver cardsene indeholder.

Temporal struktur


Idet kommunikationen foregår gennem mediet er den asynkron, da der ikke er mulighed for at føre en samtale. Der er heller ikke mulighed for chat, hvilket gør platformen meget asynkron. Platformen har mere til hensigt at dele informationer end at udveksle beskeder.  

Kommunikationen på Trello vil ofte fungere i etaper, da det ikke er forventes, at brugerne skal være klar til at reagere på eventuelle nye opslag med det samme. Dette er med til at forstærke den asynkrone kommunikation.

Sociale signaler


Den individuelle bruger og dennes selvrepræsentation er lidt i baggrunden på Trello, da fokus er på det fælles foretagende og ikke den enkelte bruger. Mediet er ikke et sted til udveksle personlige beskeder eller udtryk for personlige holdninger, men nærmere en fælles tavle hvor man i fællesskab skaber indholdet ud fra en kontekst.

Der kan forekomme mindre kommunikationsstøj på Trello, da denne er en isoleret platform i sammenligning med mere socialt anlagte platforme som Facebook og andre tjenester. Konteksten på Trello lægger ikke op til social interaktion og påvirker derfor ofte kommunikationen i en faglig retning, hvor de sociale signaler er mindre vigtige end på et socialt medie. 

Opbevaring


Trello er god til at skabe overblik over de opgaver, der skal løses. Det er nemt at se, hvilke dele af opgaverne der er løst og hvilke der mangler.

Trello er ligeledes et godt medie til at ideudvikle, da brugerne i fællesskab kan dele ideer med hinanden under samme felt.

Replikabilitet


Den information som man samler og deler på Trello kan anvendes til at komme videre i processen på mange forskellige måder og kontekster. Derfor er replikabiliteten i platformen stor. Det materiale man arbejder på kan gemmes som noter, som kan genbruges i forskellige kontekster og andre projekter.

Trello opbevarer ens arbejde for eftertiden på nettet. Det er også muligt at hente slettede “cards” tilbage fra arkivfunktionen.

Rækkevidde 

Rækkevidden er bestemt til den gruppering man ønsker til interaktionen, da man har mulighed for at begrænse adgangen med e-mail invitation.

Det er muligt at offentliggøre Trello boards, så hele verden kan finde dem.

Det er dog også muligt at offentliggøre et board, så alle kan tilgå dette via google, og man kan her vedhæfte relevante tags for at optimere synligheden.

Mobilitet 


Ens Trello boards kan tilgås fra mobile enheder via appen, der giver de samme muligheder som fra en desktop. Således kan man arbejde på farten.

 

Trello kan tilgås fra mobile enheder

Opsummering

En af styrkerne ved platformen er de begrænsede sociale signaler, der gør det nemmere at fokusere på opgaven og fjerner distraktioner som f.eks. Facebook giver. Trello gør det også nemt at få et overblik over status på opgaven idet det opbevares og kan deles mellem alle personerne. En svaghed ved platformen er den asynkrone kommunikationsform, der ikke tilbyder en chatfunktion, når man eksempelvis skal aftale et tidspunkt at mødes på. Til trods for den manglende chatfunktion anbefaler vi dog platformen på grund af dens fokuserede brugerflade.

Af gruppe 4.

Velkommen til nye studerende!

Til både bachelorholdet og kandidatholdet, velkommen!

De studerende på Kommunikationsmiljøer og Kommunikation På Internettet vil via denne blog diskutere, kommentere og poste relevant indhold om interaktioner på internettet, etiske overvejelser i analyser af apps og meget meget mere.

Vi ser frem til at mødes med jer omkring feltet og diskussionerne!

-Klaus Thestrup og Anders Hjortskov