Hvordan tackler vi som forskere undersøgelsen af Tinder etisk korrekt?

Vi vil på baggrund af tidligere blogpost omhandlende dating appen Tinder, diskutere etiske overvejelser angående empirien indsamlet fra det etnografiske feltarbejde.

Er det nok blot at sløre informanternes navne og billeder? eller kan det være svært at anonymisere fuldstændigt, da beskrivelserne på diverse profiler, muligvis kan genkendes? Dette ser vi som et væsentligt diskussionsemne, da Tinder som før nævnt i tidligere blogpost oftest har været associeret som værende et tabu, når det kommer til at italesætte dets brug overfor andre. På baggrund af dette er det vigtigt, at sørge for at informanterne ikke står i en situation, hvor de føler sig ubehageligt udstillet. Derfor vil vi i opgaven referere til informanterne via synonymer, så de ikke yderligere kan genkendes. Desuden har vi diskuteret, at vores dataindsamling forudsætter informantens personlige accept på afbenyttelse af deres data på Tinder. Men hvorvidt er det etisk korrekt at anvende empiri, som screendump af samtaler på Tinder, hvis den anden part højst sandsynlig ikke har afgivet samme accept?

Som forskere har vi ligeledes en ansvarlighed overfor vores informanter, således at de føler sig trygge. Med henblik på dette vil det måske være mere givne, hvis vedkommende selv står for at tage de billeder, som han eller hun føler de vil dele med os. Den indsamlet data, vil i denne situation udenlukkende blive brugt til internt brug i forbindelse med vores eksamen. Der vil dog være understreget at det ikke må bruges til yderligere forskning, for at forhindre at det florerer steder som informanterne ikke har kendskab til. Som følge af at Tinder er et datingforum, vil der være stor chance for at empirien kan indeholde private samt intime samtaler. Er det etisk korrekt for os som forskere at opbevare undersøgelsens empiri på google docs/computer/mobilen? I forbindelse med afholdelse af diverse interviews, vil det også være hensigtsmæssigt at overveje de fysiske rammer, da det kan have betydning for empirien. Eksempelvis, hvorvidt det skal foregå i et aflukket lokale eller et offentligt sted.  

Skrevet af Edina og Sofie