Etiske og praktiske overvejelser og valg

Gennem det etnografiske arbejde er vi nødt til at handle etisk forsvarligt. Det betyder, at vi skal tage hensyn til dem der interviewes eller poster på nettet. Anonymitet, og hvornår det er forsvarligt og uforsvarligt at vise afsenderen af et budskabs navn, spiller derfor en vigtig rolle. I sammenhænge, hvor det er kommunikationsmiljøets ‘hovedperson’ (en youtuber, politiker, realitystjerne, osv.) der udtaler sig, ser vi det nødvendigt at nævne personen ved navn, da hele undersøgelsen drejer sig om vedkommendes kommunikative teknik. Når det kommer til hvem der synes godt om og kommenterer ser vi det dog som værende overflødigt at nævne navne , da det vil være etisk forkert at trække ‘ukendte’ ansigter ind i kommunikationen. Deltagerne der skaber kommunikationen og deres identitet er derfor genstandsfelt for diskussion når det kommer til spørgsmålet om, hvilke informationer vi kan videregive i opgaven, og hvilke vi ikke kan. Formålet med eks. billeder er, at vi som forskere kan gå ind og nærstudere en bestemt situation. Vi kan sætte virkeligheden på pause og analysere de enkelte delelementer i billedet for at få en bedre overordnet forståelse for kommunikationen. Samtidig kan folk udefra se, hvordan der kommunikeres i kommunikationsmiljøet, men det giver også et perspektiv for deltagerne i fællesskabet, der kan se det gennem en forskers briller.

Frederik Smedegaard, Malte Sejr & Nicolaj Lauenborg.