Anonymitet ved nyhedsdeling på sociale medier

Hvordan forholder vi os etisk ved undersøgelsen af nyheder på sociale medier?

Når det kommer til etik omkring anonymitet og privatlivets fred i det offentlige rum er der mange aspekter der kommer i spil i forhold til hvilken tilgang man skal tage. Som udgangspunkt skal vi sørge for at vores empiri forholder sig nogenlunde anonym så vidt muligt, da vi arbejder med sociale (nyheds)medier, hvormed god skik vil sige at navne og profilbilleder fra f.eks. screengrabs vil blive censureret for at beskytte ytreren. Det er i høj grad også fordi vi gerne vil kunne forholde os så vidt som muligt til ytringen, kontra at forholde os til personen, og det mener vi at vi har en bedre mulighed for, hvis vi forholder os til personerne som anonyme, også i vores præsentation af empirien. Man kan her snakke om hvorvidt vi skal yde samme anonymitet til hvad der kan betegnes som offentlige personer, og personligheder. Her vil vi mene at vi ikke skal yde samme anonyme beskyttelse af personen som vi ville med en privatperson, da konteksten af personen er meget vigtig i forhold til ytringen. Her spiller det altså ind hvorvidt vi kender til personen eller ej.

 

Vi har taget hensyn til at vi kommer til at arbejde med personfølsom data og har besluttet at den data vi deler bliver gennem google drev mappe som kun studiegruppen har adgang til.  

“The Donald” subreddit om Mandalay-skydderiet

Effekten af et ekkokammer på “The Donald”

Det miljø vi har valgt at kigge på i forlængelse af vores forrige blogpost omkring ekkokamre på de sociale medier og deres effekt på den måde brugerne modtager nyheder.

Eksempelvis havde vi sidst hvordan Nationen på Ekstrabladet er med til at filtrere de nyheder som de bliver eksponeret for. I vores videre arbejde med ekkokamre, er vi faldet over “The Donald”, som er et subforum på det sociale netværke Reddit, som er tiltænkt tilhængere af Donald Trump. I vores eksempel ser vi hvordan brugerne af dette subforum under skyderiet i Las Vegas prøver at promovere deres anti-islamitiske holdninger i forhold til skyderiet før gerningsmanden var offentliggjort. Efterfølgende bliver personen offentliggjort, og herved skifter tonen til en mere konspirationsteoretisk anlagt debat, da narrativer ikke længere passer til den agenda som The Donald står for.

Billedet nedenfor illustrerer skiftet i narrativ, hvilket vi finder interessant fordi det viser hvor meget brugerne klynger sig til sine individuelle holdninger. Yderligere er det også et godt eksempel på hvordan personerne i kammeret kun eksponeres for de nyheder, og facts som de selv mener er de rigtige. Vi undrer os over hvorfor brugerne på “The Donald” ignorerer de fakta de bliver præsenteret for – hvilken effekt har det, at brugerne aldrig får udfordret deres holdning i forhold nyhedsdeling?

Nyhedsdelingen via sociale platforme

Hvordan bliver vi oplyst gennem det moderne mediebillede? 

I den moderne tidsalder er måden hvorpå vi mennesker modtager, absorberer, og deler nyheder markant ændret i forhold til hvordan dette foregik for bare 10 år siden. Vi er i langt større grad præget af at skabe et ekkokammer af nyhedsmedier som sender nyheder der har positivt forstærkende effekt på os, hvad vi mener og hvad vi tænker. Det handler ikke længere om at have en bred vifte af nyheder, men rettere have nyheder som knytter sig til sine interesser og meninger. Vi mener det kunne være interessant at se hvordan dette ekkokammer er med til at skabe et ensidigt kommunikationsmiljø for personer, hvor det kun er deres egen mening der bliver forstærket. Cases man kan kigge på i dette tilfælde kan eksempelvis være forums på Facebook med konkrete dagsordener, sensationer som Ekstrabladets NATIONEN!, eller generelt hvordan vi skræddersyer vores mediebillede på vores facebook-væg igennem likes og comments.

Hvorfor og hvordan modtager vi forskellige nyheder på forskellige platformer?

Hvem bruger Snapchat, Facebook, Youtube til at opsøge nyheder idag?

Hvorfor er sociale medier så attraktivt fremfor almindelige nyhedshjemmesider?

Hvilken effekt har det på nyheder at de idag bliver formidlet gennem sociale medier?