Strategien bag Gulddreng

Vores projekt omhandler: Strategien bag Gulddreng – hvad er det der gøres og hvorfor virker det?

Vi er på nuværende tidspunkt i kontakt med Universal, har kontakt til fans på Instagram og er blevet en del af en lukket ”Guldfans” Facebookgruppe. Vi har altså adgang til flere kommunikationsmiljøer – både dem der starter kommunikationsstrømmene: Universal og Gulddreng, samt dem som reagerer på det: fansene. Herigennem kan vi arbejde med Nancy Baym’s begreb “Relational Labor”, da der etableres relationer og referencer mellem fansene og Gulddreng. Dette udfolder sig på mange forskellige sociale medier og Gulddreng kommunikerer både direkte og indirekte med sine fans på disse medier. Vi ønsker at undersøge dette forhold nærmere: hvad det er “Gulddreng” gør, hvordan reagerer fansene på det i de forskellige praksisfællesskaber og hvordan er begge sider med til at skabe det fulde billede af konceptet “Gulddreng”?

Gulddreng – Må vi overhovedet gøre det her?

Udfordringen om etik opstår allerede for os, lige nu, når vi skal tænke på og beskrive etikken. Lad os tage udgangspunkt i billedet til venstre. Vi ønsker at vise jer dette billede, men må vi overhovedet dele billedet af en forholdsvis ung dreng her på siden? Det spørgsmål stiller vi os selv, idet vi både viser hans brugernavn og ansigt. Hvordan skal vi forholde os i denne situation, hvor vi gerne vil sætte spørgsmålstegn ved alle de eksterne profiler som profilere fænomenet “Gulddreng”?

Vi har i vores indledende undersøgelsesproces af
“Gulddreng” lagt mærke til, at han har mange eksterne fansider og kommunikationsmiljøer, som han ikke selv direkte administrerer. Vi undrer os over, om alle disse bidrager til skabelsen af hans identitet. Derfor vil vi gerne have mulighed for at bruge sådan data. Men hvordan gør man det etisk korrekt?
Skal vi sløre navne? Kan personen stadig genkendes ud fra kontekst?
Skal vi kontakte ejeren af billedet – og hvem er det? Instagram eller brugeren?
Skal forældre inddrages, når det handler om børn?
I forbindelse med vores undren om etik, opstår spørgsmålet: hvornår kan man anse de forskellige sider på de sociale medier som valid data vi kan bruge i vores opgave? Her tænkes blandt andet på fake profiler.

Efterfølgende opstår spørgsmålet om adgang til “Den kendte”s profil. Hvornår skal man have lov til at bruge dette data? Hvis man studerer en kendt person, er det så okay at bruge data uden at få lov? Og hvornår er man kendt? Hvor går grænsen?

Daniel Brink, Anders Schrøder, Christine Skylvad, Emilie Holmvang & Malene Geertsen

Kommunikationsmiljøer i Let’s Dance

Som tidligere beskrevet, ønsker vi at arbejde med danseskolen Let’s Dance og deres interne og eksterne kommunikationsmiljøer. Eksternt ved vi på nuværende tidspunkt, at LD anvender Sociale Medier, egen hjemmeside og fysisk kommunikation. Den eksterne kommunikation bruger LD til at promovere sig selv og iscenesætte sig selv på en bestemt måde. De interne kommunikationsmiljøer har vi ikke samme kendskab til endnu, men vi ved at de primært bruger Facebookgrupper, mail, telefon og fysisk kommunikation på danseskolen.

Hvilken identitet skaber disse kommunikationsmiljøer? Hvordan påvirker de eksterne og interne kommunikationsmiljøer hinanden?

Billedet ovenfor er et opslag fra LD's Facebookside. Billedet er opstillet og fyldt med glade ansigter, hvilket gør sig gældende for mange af deres opslag. Dette er med til at skabe en bestemt identitet. Hvad er dette for en identitet? Og hvad signalerer billederne? 
Modsat de opstillede billeder, bruger de også energi på at “personliggøre” deres profiler ved eksempelvis at lave en “ugens instagrammer": https://www.instagram.com/p/BUuE1CehXYJ/?taken-by=dansletsdance 

Hvad betyder det for LD’s identitet, at de både bruger opstillede billeder og klippede videoer, men samtidig bruger personer til at “personliggøre” deres sociale medier? Og hvordan hænger det sammen med deres interne kommunikationsmiljøer?

Let’s Dance

En undersøgelse af samspillet mellem interne og eksterne kommunikationsmiljøer og hvordan disse skaber Let’s Dance’s identitet.

 

Let’s Dance Facebookside                Let’s Dance Instagram

Let’s dance er en danseskole som på flere forskellige sociale platforme har skabt en identitet. Vi er optaget af de kommunikationsmiljøer, som er med til at skabe den identitet. Herunder hvordan identiteten bliver påvirket af de eksterne og interne kommunikationsmiljøer.

Eksternt udstråler Let’s Dance fællesskab, passion, god stemning og danseglæde. Vi vil undersøge, hvordan de formår at gøre dette gennem Let’s Dances Facebook-site, Instagram og YouTube, dernæst vil vi se på deres interne kommunikationsmiljøer og hvordan disse spiller sammen.

Vi tænker at anvende kvalitative metoder som: deltagerobservation, online etnografi og interview til undersøgelsen.

http://www.letsdance.tv/

 

Christine Holm Skylvad, Emilie Holmvang & Malene Gaarden Geertsen