“Andreas Helgstrand” – et hestesamfund på Facebook

Mini-intro:
Vores projekt tage udgangspunkt i hesteverden som community på Facebook. Til at undersøge dette kigger vi nærmere på Facebooksiden “Andreas Helgstrand”, som har mere end 25.000 følger, formodentlig alle heste-interesserede. Vi ønsker at se på betydning af et sådan community for afsenderen på siden, og ligeledes hvordan et sådan community påvirkes af den aktivitet der foregår på Facebookside. Til undersøge de forskellige aspekter har vi tænkt os bruge Nancy Bayms begreb om Hostessing til at undersøge afsenders rolle og begrebet om Identitetsskabelse og Facework i forhold til modtagers rolle i udvikling af hesteverden, som community. Til sidst vil vi også i forhold til både Bayms og Wengers begreb om community se på selv betydning af et forholdsvis lukket og tæt community.

Forskningsspørgsmål:
“Hvilken indflydelse har brugen af Facebook på hesteverden som community?”

Hvad er i indtil nu kommet på sporet af?
Vi er kommet langt i processen, i forhold til udvælgelse af metode og teori, og har haft flere interviews med de mennesker vi har valgt at inddrage i processen. Ligeledes har vi et godt overblik over genstandsfeltet på Facebook via netnografisk arbejde.

Vi har fundet ud af der eksisterer et bredt hestesamfund på Facebook, men mindre specificere hestesamfund. En central rolle i dette brede hestesamfund er Andreas Helgstrand, som er fokuspunkt for mange af de mindre specificerede samfund. Næste skridt er at få overblik over vores empiri eller indsamling af flere argumenter. Vi overvejer at foretage et fokusgruppeinterview, med mennesker der kender til Andreas Helgstrand, men også er en del af hestesamfundet, for  at få argumenter vedrørende modtagerens rolle i et hestesamfund på Facebook.

Af: Maja Sundahl og Sarah Christensen

Leave a Reply