Facebook og moderne nyhedsmedier?

Gruppe 2: Anders B, Emil, Elisabeth & Mikkel

Hvad handler projektet om?

Det handler om at undersøge hvorvidt Facebook er det moderne frie diskussionsrum. Desuden vil vi gerne undersøge om nyhedsdeling, fake news osv., spiller en rolle i, hvorvidt brugerne bliver korrekt oplyst i forhold til nyheder. Derudover vil vi også gerne kigge på hvordan interne og eksterne faktorer på det sociale medie er med til at påvirke den virkelighed som hvert individ der bruger Facebook oplever, igennem algoritmer som forudbestemmer content på ens facebook væg ud fra hvad man liker, og deler. Vi synes det er spændende at se på, hvordan et af de mest integrerede dele af vores daglig dag, bevist eller ubevist, påvirkes i forhold til vores individuelle profil.

Hvordan lyder jeres forskningsspørgsmål?

I hvilket omfang kan Facebook formå at agerere som et frit samtalerum, og hvordan kan man se effekten af ekkokamre på det sociale medie, og den måde hvorpå den påvirker individers forbrug af nyhedsmedier?

  • Hvorvidt bliver vores virkelighed personliggjort igennem filterbobler?
  • Kan Facebook forholde sig neutralt som et frit samtalerum, eller er der ydre interesser som påvirker denne?
  • Er Facebook egentlig et moderne nyhedsmedie?

Hvad er i indtil nu kommet på sporet af?

Vi har fundet vores brugergruppe på nuværende tidspunkt og hvordan vi skal forsøge at gribe emnet an.Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse for at finde personer vi kan interviewe, og få en dybere forståelse for, hvordan Facebook bliver brugt af denne. Vi er begyndt at sætte os ind i de mange forskellige faktorer der påvirker både sociale medier og nyhedsmedier, samt hvordan det hænger sammen og hvordan det har udviklet sig historisk.

One thought on “Facebook og moderne nyhedsmedier?”

  1. Spændende fokusområde! Dog tænker vi at forskningsspørgsmålet kunne specificere ydeligere, f.eks. hvilke målgruppe i vil fokusere på, herunder afsender eller modtager af face-news. Det lyder som om i er på rette ved igennem spørgeskemaundersøgelsen, som er startskyd for en interaktion med brugerne.

Leave a Reply