Anonymitet ved nyhedsdeling på sociale medier

Hvordan forholder vi os etisk ved undersøgelsen af nyheder på sociale medier?

Når det kommer til etik omkring anonymitet og privatlivets fred i det offentlige rum er der mange aspekter der kommer i spil i forhold til hvilken tilgang man skal tage. Som udgangspunkt skal vi sørge for at vores empiri forholder sig nogenlunde anonym så vidt muligt, da vi arbejder med sociale (nyheds)medier, hvormed god skik vil sige at navne og profilbilleder fra f.eks. screengrabs vil blive censureret for at beskytte ytreren. Det er i høj grad også fordi vi gerne vil kunne forholde os så vidt som muligt til ytringen, kontra at forholde os til personen, og det mener vi at vi har en bedre mulighed for, hvis vi forholder os til personerne som anonyme, også i vores præsentation af empirien. Man kan her snakke om hvorvidt vi skal yde samme anonymitet til hvad der kan betegnes som offentlige personer, og personligheder. Her vil vi mene at vi ikke skal yde samme anonyme beskyttelse af personen som vi ville med en privatperson, da konteksten af personen er meget vigtig i forhold til ytringen. Her spiller det altså ind hvorvidt vi kender til personen eller ej.

 

Vi har taget hensyn til at vi kommer til at arbejde med personfølsom data og har besluttet at den data vi deler bliver gennem google drev mappe som kun studiegruppen har adgang til.  

Leave a Reply