Aarhus_tingen på snapchat

 

Vi vil i dette blog oplæg beskrive de overvejelser vi har haft i forhold til metoder, etiske overvejelser, dataindsamling og afgrænsning af vores pilotprojekt. Vi har tænkt os, at lave en undersøgelse af hvordan aarhus_tingen anvender snapchat, som kommunikationsmedie og hvordan de skaber et community gennem brugerinvolvering.

Selve skaberne af kanalen siger, at de har oprettet et community for ungdommen i Aarhus til at dele indblik i den enkelte brugers hverdag og dele ting der interesserer dem, men hvorvidt er der tale om et egentlig community?

 

Overvejelser ift. metoder:

Selve kommunikationen i det selvudnævnte community foregår over billeder på snapchat. Der er ligeledes personer, der kontakter hinanden gennem snapchat gruppen, hvilket foregår ved at dele deres snapchat profilnavne. Denne deling af profilnavne, giver os mulighed for, at komme i kontakt med nogle af brugerne, som benytter aarhus_tingen Ligeledes kan vi kontakte administratorerne af snapchat gruppen via. Snapchat.

Da der er en mulighed for at kunne komme i kontakt med brugerne og administratorer, ser vi kvalitative metoder såsom interviews som en aktuel mulighed. Da kommunikationen i gruppen hovedsageligt foregår i form af nettjenesten ser vi blended ethnography som den bedste mulighed for at belyse området så vidt muligt. Med vores nuværende forståelsesramme, vil den bedste mulighed for interviews foregå over skype, eller en asynkron interviewform, i form af chats.

Vi vil gerne skabe en metodetriangulering, så vi får forskellige perspektiver af vores projekt. Derfor vil vi også  indsamle data, som vi vil kigge på ift. netnografi. Dette vil gøre ved at gemme og kategorisere de mange snaps, som bliver delt i snapchatgruppen.

 

Overvejelser i forhold til etiske problemstillinger samt afgrænsning af opgaven:

Til at afgrænse vores nuværende projekt vil vi anvende Hine, Kendall & Boys teori om afgrænsning.

Relational: Vi vil fokusere på kommunikationsmønstrene mellem brugerne og hvordan de interagerer med hinanden ved brugen af snaps til at svare på hinandens oplæg.

Spatial: Denne opgave vil begrænse os til kanalen, aarhus_tingen, på snapchat.  Vi vil udelukkende tilgå kanalen gennem mobil-appen, snapchat.

Temporal: Vi vil undersøge forummet på kanalen, aarhus_tingen over en periode på fx en uge. Her vil vi forholde os til hver enkelt brugers indlæg.

Analytical: Vi vil analysere alle indlæg over en kort periode.

Ethical: Da der bliver delt meget private billeder på aarhus_tingen, er vi selvfølgelig opmærksomme på hvilke etiske overvejelser vi skal gøre os. Da vi ikke kan vide om personen på diverse billeder, har givet tilladelse til at dele billedet, vil vi censurere ansigter og kendetegn på billederne. Dette gør vi, da vi ikke har som hensigt, at udstille personerne, men i stedet fokusere på helheden af de billeder der bliver delt. Ligeledes vil vi censurere brugernavne og vulgære billeder, da det ikke har betydning for vores opgave. 


Personal: Vi har hovedsagligt ikke det store kendskab til indholdet på aarhus_tingen, da ingen af os førhen har fulgt tråden på snapchat. Det er her betydeligt, at vi forholde os til og overvejer vores egen rolle og hvilken betydning vores distance imidlertidig har haft til opfattelsen af kanalen. Vi har ikke den samme forståelse for mediet, som de allerede eksisterende brugere og følgere har i forvejen, da disse kender de sociale koder og kulturen på mediet. Vi skal her fralægge os forudindtagede holdninger og fordomme om hvad vi i forvejen ved om kanalen, aarhus_tingen.

Artikel omkring aarhus_tingen:

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/aarhusiansk-snapchatkonto-flyder-med-narko-og-vaaben

3 thoughts on “Aarhus_tingen på snapchat”

 1. Vi vil mene at det er en spændende case, hvor det er godt I har overvejet afgrænsningskriterierne. I forhold til Charles Ess’ checkliste kan i overveje om brugerne med billederne allerede her har givet samtykke. Dog vil vi mene at det er smart at sløre navnene.
  Derudover skal I også huske på, at Snapchat yder den funktion, at fortælle brugeren når der bliver taget screenshots af ens snaps, så I kan muligvis ikke undgå at skulle gøre opmærksomhed på, at I kigger med. Endvidere kan I kontakte brugerne, og hvis dette gøres, så overvej hvad I kan tilbyde brugerne.

 2. Aarhustingen – Snapchat

  Hvis en stor del af Aarhustingen, er vulgære eller grænseoverskridende billeder, kan det måske virke forkert at sortere dem fra. Censur af navne og ansigter er stadigt vigtigt, da formålet ikke er at udstille mennesker. Hvis man begynder at sortere billeder osv. fra bliver datamængden meget begrænset, samtidig med at det ikke giver det “korrekte” billede af hvad Aarhustingen er.

  Ligeledes kan man spørge, hvor gemmer i jeres ting? De billeder, navne (med og uden censur)?
  I skal også huske at gøre jer nogle overvejelser om hvem der har adgang til, og hvor dataet kan tilgås, for at sikre at det kun er dem det vedkommer der har adgang til det. Selvom billederne er blevet censureret, vil der stadig være folk som kan identificere venner og bekendte i visse situationer hvis dataet bliver offentliggjort.

  Mikkel, Elisabeth, Anders og Emil

 3. #Aarhustingen

  I kan evt. tænke over konteksten, at snapchat er et forum, hvor der deles billeder mellem burgere og hvor man som bruger kan gemme sig bag en profil. Derfor kan nogle af billederne være skadelige og rettet mod bestemte personer, som med fordel kan sorteres fra. Men er det overhovedet muligt, at kommentere på jeres valgte kommunikationsmiljø uden at vise billederne? Dertil er jeres fokus på censurering af billeder og personer essentiel, da der oftest på snapchat bliver lagt billeder ud af andre personer, som ikke har givet samtykke. Derfor kan i evt. udvælge billeder, hvor personerne tager selfies, da personerne selv har udvalgt billedet af dem selv. På denne måde afgrænser i jer til en slags billeder og derfor kan i undgå etiske overvejelser i forhold til andre brugere. Ligeledes er jeres overvejelse omkring tidsperioden væsentlig, da det kan have betydning for fremstillingen af Aarhustingen og det materiale i analyserer på. Der vil højest sandsynligt nok være forskel på billederne og samtalerne altafgørende af, om det er i weekenderne eller hverdagene, hvor empirien høstes fra. På denne måde vil i måske opnå et mere oprigtigt billede af hvad der foregår, og derved ikke skabe fordomme, som i også selv pointerer.
  Som forlængelse af hvad en anden gruppe har kommenteret, har Snapchat yderligere udvidet sine funktioner ved at man nu kan lokalisere, hvor i verden ens medsnappere deler videoer og billeder fra. Det er altså måske ikke nok blot at sløre folks navne og billeder, men også have for øje, at brugen af appen kan afsløre brugernes præcise placering via Snap kortet. Hvad angår det etiske aspekt, kunne i eventuelt sørge for at bevidstgøre jeres brugere af Aarhustingen om Snap kortet og ikke desto mindre muligheden for at usynlighedsindstille sin Snapchat. Som brugere af Snapchat selv, tænkte vi eksempelvis ikke selv over at man kunne slå det fra. Så chancen for at jeres brugere heller ikke er bevidste om denne mulighed er måske stor?

Leave a Reply