LinkedIn – Den profesionelle identitet?

Af Daniel Brink og Anders Schrøder Mortensen 

Kontrasten mellem de to ovenstående profiler er skelsættende, men hvorfor er det i grunden, at vi vælger at skabe en ny professionel identitet på Linkedin?

Som beskrevet i det tidligere indlæg LinkedIn – De voksnes Facebook?, er LinkedIn et socialt medie, der modsat Facebook, udelukkende er målrettet erhvervslivet. Med en bruger på LinkedIn har du mulighed for at vedligeholde og skabe nye kontakter i dit arbejdsliv. Du har mulighed for at oprette en profil, der gennem en overskueliggørelse af dine kompetencer og erfaring fremstiller dig i det bedst mulige lys. På din profil kan folk fra dit netværk anerkende dig for dine kompetencer og kommentere på dine oplag og vice versa. Gennem dit netværk får du også en indgangsvinkel til at møde nye mennesker i dit professionelle virke, udforske nye jobmuligheder og i det hele taget lade dit professionelle liv blomstre.

Hvis du selv benytter LinkedIn, kan du spørge dig selv, om du bevidst eller ubevidst forsøger at opbygge en ny identitet? I forhold til Facebook, tænker du så over, og i hvor høj grad, hvordan du fremstiller dig selv på LinkedIn?

3 thoughts on “LinkedIn – Den profesionelle identitet?”

 1. Super relevant problemstilling! Med en bruger på Linkedin forsøges der vel at blive opbygget en ny, eller snarre, en mere seriøs identitet end den identitet man kan have på Facebook. Indholdet på LinkedIn holdes udelukkende til det arbejdsrelaterede kontra facebook, hvor indholdet kan handle om alt mellem himmel og jord. Hvis man skal vedligeholde eller oprette ny profesionelle relationer er Facebook måske ikke platformen til dette, da det personlige aspekt kan stride imod din profesionelle fremtoning. Hvis disse to identiteter strider mod hinanden kan det så i sidste ende have konsekvenser for dit profesionelle liv? Så på LinkedIn tænker vi, at der i højere grad tænkes over hvordan man fremstiller sig selv, så man sætter sig i det bedste lys, for ikke at fremstå useriøs eller uprofessionel.

 2. Måske er identiteten delt ud over mange platforme? Jeg tænker på facebook-teksten med identitet… her foregår det hele (måske) på facebook og her er der ifølge denne tekst både identitet nu og her og identitet over tid… Jeg er den, jeg er over tid og den jeg nu og her konstruerer mig til…

  Kunne den samme tanke udvides til at gælde flere platforme? der er vel i princippet mange flere end netop de to: Linked-in og Facebook. Hvad med Insta og Snap og jeg ved snart ikke hvad… Tumblr, spil på nettet…. OG så er der jo alt det, der snor sig ind imellem… kroppe og rum og andre typer af relationer…

  Er det ideen om at der bagved en facade er noget mere sandt? er linkedIN og facebook facade? Man kunne jo sige, at der ikke er nogen reel forskel. Vi gemmer os allerede bag t-shirten og bag fagterne…

  Jeg kommer til at krydslæse med de andre posts her oppe i hovedet. Hvorfor synes nogen af jer, at der er en forskel på at være tilstede uden og med medier, uden og med diverse platforme? Det undrer mig, fordi jeg ikke selv synes, at der er nogen afgørende forskel. For mig er kroppen og rummet og bevægelsen så vigtig, at jeg ikke giver den fra mig, men lader mediernes teknologier og fortællinger indgå!

  Jeg er med på, at der er forskelle, men jeg tænker hele tiden i kombinationer af forskellige kommunikationsformer. Jeg er med på, at en skærm eller en teknologi kan skabe afstand mellem os, men de kan også det modsatte

  Jeg er altid på, men også altid off. Jeg løber, når jeg filmer. Jeg skiller enhver teknologi og enhver fortælling ad, samtidig med at jeg fascineres. For mig er det at tegne også en teknologi. det at lave teater er en teknologi, der samtidig består af mange teknologier – sammen.

  Hvad kan I bruge det her til? For det første er det indblik i min forskertankegang, hvor jeg undrer mig og bliver nysgerrig. FOR REAL. For det andet er det en pædagogisk position, hvor jeg bruger digitale medier og fortællinger på en bestemt måde. Hvis der er noget, jeg har gjort derude i praksis med mange forskellige, så er det at installere kameraet i kroppen – og legen. NO FAKE. (Og nej, ikke kun med børn, også med voksne…).

  Altså: jeg ser og handler et bestemt sted fra, som gør at jeg kan se og gøre – noget – og andet kan jeg selvfølgelig ikke se og gøre noget af… det ved jeg og det er min konstante udfordring: Hvad ser jeg ikke? Jeg kan jo misse noget vigtigt.

  Men: jeg er også aktionsforsker, der vil ændre den praksis, jeg ser eller er en del af… Så jeg handler også på baggrund af tidligere erfaringer, projekter og samarbejder med både børn, unge og voksne. Så spørgsmålet er også: Hvad ser jeg? Hvad har jeg af vigtigt at fortælle?

 3. Spændende at tage fat i problematikken omkring, hvorvidt man agerer forskelligt på forskellige sociale medier. Der er mange analytiske muligheder og det kunne som nævnt være interessant om man er mere eller mindre ”ærlig” på LinkedIn kontra Facebook.

  Man kunne evt. tage fat i teksten af Jakob Linaa, hvor man sammenligner Facebook og Twitter. I den tekst fremgår det tydeligt at aspekter på begge medier ligner hinanden, mens andre er meget forskellige. Kunne det være tilfældet for Facebook og LinkedIn også?
  (Skrevet af Emil Krejberg)

Leave a Reply