Gør sociale medier os asociale?

I en verden fyldt med sociale medier mener vi at der er opstået tendens til at dette gør os asociale.

Denne påstand begrunder vi med at langt de fleste danskere vi møder i det offentlige rum såvel som privat, har deres næse dykket dybt ned i smartphonen. Vi undrer os over hvilken effekt de sociale medier har på måden vi traditionelt set har socialiseret os på. Hvorfor har vi behov for at være et andet sted en vi reelt er?

Metodebrug 

Som udgangspunkt til vores forskning, vil vi fortage os ’fluen på væggen’ observation. Formålet med observationen er at finde ud af om der eksisterer et mønster i vores brug af sociale medier/håndholdte enheder. Finder vi et mønster, vil vi følge op på dette med kvalitative metoder. Vi vil gøre dette for at skabe en indsigt i feltet. Spørgsmålene såsom, hvilket medier bruger du? Og hvad er jeres motiv for det? Vil være noget vi pt er interesserede i at undersøge.

 

Af Anne Hemmingsen & Jakob Ebbesen

Leave a Reply