Relationens revolution – Teknologien udfordrer den menneskelige relation

Kan robotter erstatte den menneskelige relation?

Igennem teksten Alone Together sætter Turkle spørgsmålstegn ved vores opfattelse af den sociale kultur. Hun beskriver, at der igennem tiden via de sociale medier er skabt nye måder at være sammen på, som hun ser det. Hertil kommer hun med begreberne In solitude, new intimacies, og In intimacy, new solitudes.

In solitude, new intimacies dækker eksempelvis over, at en robots tilstedeværelse kan give en følelse af relation, selvom personen er alene.

Ligeledes beskriver hun med In intimacy, new solitudes, at vi er mere og mere forbundne til hinanden, men på en måde er vi også mere alene. Dette understøttes af tanken om, at robotter kan overtage den menneskelige kontakt og derved skabe en større distance i menneske-til-menneske kontakt.   

Vi kan også tænke på en situation, hvor man sidder i bussen og er (fysisk) sammen med mange mennesker. Men alligevel kan man føle sig (mentalt) alene og afskåret fra de øvrige passagerer, hvis de eksempelvis sidder begravet i deres mobiltelefoner.

Omvendt kan man forestille sig en situation, hvor man sidder (fysisk) alene hjemme i sin sofa med Facebook og andre sociale medier åbne og på samme tid have en følelse af, at man er (mentalt) en del af et socialt forum og derved opleve en intim relation til andre.  

Konkluderende skriver hun, at forholdet til teknologien vil få en større dominans over samfundet, og forholdet internt imellem mennesker vil blive nedprioriteret, og herigennem vil distancen mellem individer forandres og relationen revolutioneres. Hertil kan man stille spørgsmålet:

Er vi på den måde blevet alene blandt andre? Eller er vi sammen med andre, men alene? Og hvad betyder det for vores kultur?

 

3 thoughts on “Relationens revolution – Teknologien udfordrer den menneskelige relation”

  1. Til at starte med har i skrevet et spændende og fokuseret blogindlæg, nemt læseligt og godt sat op. På en måde vil vi argumentere for at de sociale medier mindsker ensomhed, når man fysisk er alene, idet man har mulighed for at være i kontakt med andre digitalt. I forhold til jeres eksempel med busturen, er det at man ikke snakker med de andre i bussen, måske noget mere kulturelt i Danmark, hvor det ikke er normen at falde i snak med fremmede, hvorimod i andre lande med ligeså rige teknologiske muligheder opleves det stadigt, at fremmede naturligt falder i snak, fx i sydeuropæiske lande. Derfor vil ikke give teknologien skylden for denne adfærd, men i stedet hvordan mennesker benytter de muligheder og valg, teknologien tilbyder.

  2. Hej grupper,
    Gode pointer ud fra Turkles tekst (husk at skrive tingene helt ud, da læseren ikke har læst det samme som jer!). Jeg savner en mere konkret sammenhæng (eller forholden sig til) Medium Theory, som er ugen tema. Hvordan forholder Turkle sig til det? Er hun teknologi-deterministisk i sin udlægning af, hvad teknologier som mobiltelefoner og sociale medier gør ved sociale sammenhænge? Gode scenarier, som tydeliggør jeres pointer! Et billede eller flere ville rigtigtnok understrege dette. Også god pointe fra Benjamin omkring de kulturelle elementer som kan være begrænset til en dansk kontekst – noget vi altid skal være opmærksomme på!

Leave a Reply