Emojis

En undersøgelse af hvilken påvirkning emojis har på kommunikation internt og erhvervsmæssigt. 

Emojis er blevet en integreret del alles hverdagskommunikation, hvilket det ikke altid har været. Vi sender i dag næsten ikke beskeder eller laver opslag uden brugen af emojis – eller gør vi? Der er stor forskel på, hvordan vi hver især kommunikerer, når det kommer til emojis. Hvem er det der bruger disse emojis? Hvorfor bruger man dem? Hvem gør ikke? Vi vil gerne kigge nærmere på, hvordan vi har overført face-to-face kommunikationen til emoji-kulturen.

Vi finder det hermed interessant at undersøge hvilken betydning emojis har på kommunikationen, både internt blandt venner og familie, men ligeledes også hvilken betydning det har i erhvervslivet. Er det en fordel eller en ulempe for firmaer/organisationer at benytte sig af emojis i deres kommunikation til deres brugere? Hvorfor? Hvorfor ikke?

For at undersøge dette tænker vi, at benytte os af online etnografi, deltagerobservation og interviews af privatpersoner samt erhvervsfolk.

Skrevet af Anne Skovsgaard Tøfting og Frederikke Aunegaard Hansen

 

One thought on “Emojis”

 1. Vi oplever, at der er mange forskellige forslag til undersøgelser i jeres indlæg.

  – Hvad betyder de forskellige emojis? Forstår vi dem ens? Ser de ens ud på tværs af platforme og styresystemer?
  – Hvordan vi har overført face-to-face-kommunikation til emoji-kulturen. (Vi har dog lidt svært ved at sige, hvordan man vil undersøge det.)
  – Hvilken betydning har emojis på vores kommunikation? Blandt venner og familie vs. erhvervsliv. Vi ser her to forskellige undersøgelser middelbart.
  – Er det en fordel eller ulempe for firmaer/organisationer at benytte sig af emojis i deres kommunikation til deres brugere?

  Alt efter, hvilken retning I vil gå i, er der forskellige metoder:
  – Fokusgrupper i forskellige aldersgrupper.
  – Her skal i give dem spørgsmål omkring deres holdninger omkring nogle udvalgte emojis’ betydning, individuelt.
  – Der findes såvidt vi husker nogle undersøgelser af vores forståelse af emojis – måske kan man lave en teoretisk undersøgelse, hvor man sammenligner disse undersøgelser?
  – I forhold til erhvervslivet kunne man tage udgangspunkt i en eller flere cases, der bruger/bruger ikke bruger emojis og interviewe dem om, hvad deres tanker er omkring det.
  – Man kunne også sammenligne forskellige virksomheder, måske ud fra brancher, om det er forskel f.eks. en seriøs virksomhed vs. mindre seriøs. Hertil kan i undersøge ledelsesformens betydning for brugen af emojis.

  I forhold til afgrænsning kan I overveje:

  Temporal (tid) – hvor lang tid skal være undersøgelse strække sig over?
  Spatial (rum) – hvilke rum er relevante? På tværs af forskellige kanaler/tjenester.
  Relationelt (relationer) – hvor mange led ud i netværket, vil I undersøge?

  I forhold til os som undersøger:
  Analytiske grunde – kommer an på, hvilket fokus I vælger.
  Ethical – etik i forhold til sociale medier og indsamling (som vi snakkede om på timen). Virksomhedshemmeligheder i forhold til deres kommunikation. Anonymisering af deltagere i undersøgelsen/fokusgruppen.
  Personal – har I selv en personlig interesse i det? Og kan det komme til at påvirke undersøgelsen?
  Practical – husk jeres sidetal.

Leave a Reply