Let’s Dance

En undersøgelse af samspillet mellem interne og eksterne kommunikationsmiljøer og hvordan disse skaber Let’s Dance’s identitet.

 

Let’s Dance Facebookside                Let’s Dance Instagram

Let’s dance er en danseskole som på flere forskellige sociale platforme har skabt en identitet. Vi er optaget af de kommunikationsmiljøer, som er med til at skabe den identitet. Herunder hvordan identiteten bliver påvirket af de eksterne og interne kommunikationsmiljøer.

Eksternt udstråler Let’s Dance fællesskab, passion, god stemning og danseglæde. Vi vil undersøge, hvordan de formår at gøre dette gennem Let’s Dances Facebook-site, Instagram og YouTube, dernæst vil vi se på deres interne kommunikationsmiljøer og hvordan disse spiller sammen.

Vi tænker at anvende kvalitative metoder som: deltagerobservation, online etnografi og interview til undersøgelsen.

http://www.letsdance.tv/

 

Christine Holm Skylvad, Emilie Holmvang & Malene Gaarden Geertsen

Leave a Reply