Why work hard, when you can…

Hvad er Slack?

Slack er et instant message system, der er designet til at formidle kommunikation mellem grupper der arbejder på tværs af hinanden. Dette gøres gennem en hurtig, simpel og effektiv brugerflade. I nedenstående blogindlæg vil vi undersøge Slack ud fra Nancy Bayms syv nøglebegreber.

 

Interaktivitet

Interaktiviteten består i det sociale lag og fællesskab som opstår igennem programmet. Programmet giver mulighed for at oprette forskellige kanaler, hvor man kan diskutere diverse emner, og dele filer, billeder, videoer, mm.

 

Temporal struktur

Kommunikationen på Slack foregår gennem tekstbeskeder via. et “rum” eller personlige beskeder mellem de enkelte brugere. Derfor er kommunikationen asynkron. Grunden til dette er, at der sker et naturligt tursystem, hvor man venter på den anden skriver. Dog kan man se, hvis en person er i gang med at skrive noget i “rummet”, hvorved der hermed kan argumenteres for at en form for “nærsynkronitet” er tilstedeværende. Dette skyldes, at man kan se, når personer er i gang med at skrive, hvilket giver det en form for tilstedeværelse af personen der kommunikeres med.  

 

Sociale signaler

Slack tilbyder at man kan give kommentarer diverse emojies. Derved kan en kommentar tildeles en “thumbs up”, “klapsalve”, “festballon” osv. til at give personens kommentar en reaktion. Dette kan komme til udtryk  i ros, enighed osv. Denne brug af emojies kan medvirke til at brugerne undgår, at misforstå hinanden, da der en fælles kulturel forståelse af betydningen af emojies. Ligeledes skabes der en “stemning” i samtalen.

 

Opbevaring

Information på Slack gemmes på selve platformen. Dette gælder, dokumenter, billeder, links osv. Til dette findes tre funktioner: pin, share og star. En af funktionerne til opbevaring af informationer er, at brugerne kan “pinne” et  opslag, som herefter er let tilgængeligt i “pinned items” menuen. Det kan også gøres med delte dokumenter. Derudover virker funktion “shared files”, som et bibliotek, hvor man bedre kan overskue teamets fildeling blandt hinanden. Den enkelte bruger kan “star” andres indlæg og gemme det til egen fornøjelse og senere brug.

 

Rækkevidde

Kommunikationskanalerne kan redigeres til hvilken rækkevidde, man ønsker platformen skal have. Dette gøres ved at bestemme, hvorvidt kanalen skal være tilgængelig for brugerne, som er inviteret eller om den skal være tilgængelig for alle.

Mobilitet

Selve systemet foregår asynkront over nettet, hvilket vil sige, at man kan kommunikere med hinanden på forskellige tidspunkter og på tværs af geografiske områder. Selve systemet kan også fås som App hvilket betyder, at man også kan kommunikere med folk i gruppen, mens man er på farten.

 

/Gruppe 3

3 thoughts on “Why work hard, when you can…”

  1. Hej gruppe 3,
    Rigtigt godt valg af case ud fra den opgave, jeg stillede 😉 Fine pointer og gode illustrationer af disse pointer. Dog kommer I ikke særligt langt ned i en analyse af tjenesten – hvordan foregår interaktiviteten konkret? Hvad med andre sociale signaler som profilbillede og informationer omkring brugeren generelt? Hvad betyder det, når I skriver “alle” ift. rækkevidde? (Hele verden? Alle på internettet? Alle på den lukke Slackkanal??). Hvis jeg som læser sidder med så meget uopklaret stof, skal I være mere konkrete og komme noget dybere ned i tingene. Evt. ikke gå så slavisk til værks og kun beskrive enkelte nøglebegreber. Fx er jeres del om Opbevaring rigtigt skarpt! Gode pointer her.

    Husk også at formidle om Nancy Baym eller enhver anden teoretiker til læseren. Det skal være tydeligt og ikke kun internt, hvad I formidler om.

    Og vil I ikke skrive jeres anbefaling som en kommentar på posten, så vi ved, hvad I så konsulentgruppe mener?

  2. Vi vil klart anbefale, Slack, som kommunikationsmedie. Først og fremmest, skabes der gode muligheder for interaktivitet mellem brugerne i form af de kommunikationskanaler, som oprettes. Da man kan opdele ens kanaler betyder det, at man nemt kan have en fælles kanal til fælles beskeder, samt private kanaler til de individuelle arbejdsgrupper.
    Derudover giver Slack brugerne en nem og simpel mulighed for at dele, lagre og genfinde filer mellem hinanden. Slutteligt, er Slack let tilgængeligt, da man kan tilgå mediet fra sin mobil eller computer. Dette gør, at brugeren altid kan holde sig noteret, hvis der sker noget i en af de kommunikationskanaler som brugeren er tilknyttet.

Leave a Reply