Snapchat – fremtidens intranet?

Af Louise Vestergaard, Anders Keld Messer, Britt Sloth Shenoy og Christian Ørbæk Andersen

Snapchat er et medie, der giver modtageren et øjebliksbillede af afsenderens hverdag. Du kan sende et billede, foretage et telefon- eller videoopkald eller sende en besked. Snapchat giver brugeren maksimalt 10 sekunder til at se et billede. En periode som sikrer, at billedet forbliver unikt, og ikke kan genskabes – medmindre man screenshotter det.

           

Temporal struktur

Snapchat er primært asynkron i sin snap-funktion, eftersom man ikke kan afbryde hinanden i at sende et snap. Desuden kan det hurtigt blive rodet i en snap-samtale, hvis man sender flere end én snaps af gangen.

Chat-funktionen er også asynkron, men har nærsynkon kommunikation, da man får en notifikation, hvis modparten er ved at skrive en besked. I chatten findes også en ringefunktion. Hermed er der også en grad af synkron kommunikation. Dog er det vores vurdering, at denne funktion ikke bruges særlig meget.

Sociale signaler

De sociale signaler kommer til udtryk gennem emojies, ansigtsudtryk i snaps, stemmeføringen i opkald, filtre som sættes over billederne og stemmen i samtaler. Signalerne har en betydning for interaktionen mellem hinanden. Emojies anvendes til at udtrykke sig, ansigtsudtryk kan vise, hvad den pågældende person føler og på stemmeføringen kan man høre, om en person er glad, sur, engageret mm.

Opbevaring

Snaps og beskeder forsvinder hurtigt og ikke kan genskabes. Hermed sker det, at man enten ikke får set, hvad modparten har skrevet, eller at man ikke kan huske, hvad vedkommende skrev, fordi man i mellemtiden er gået ud af samtalen.

I Snapchats story-funktion kan brugerne opbevare billeder længere, dog maks 24 timer.

Replikabilitet

Kommunikationen i snapchat kan ikke replikeres, da man ikke kan hente tidligere snapchats eller beskeder frem igen. Billeder, beskeder osv. som sendes i snapchat har kort varighed og forsvinder derefter, hvilket gør dem svære at kopiere. Dog kan man tage screenshots af fx et snap. I så fald får modparten en notifikation om, at man har screenshottet, men det vil ikke gøre så meget i intranet-sammenhængen.

Mobilitet

Snapchat kræver mobile medier som f.eks. en smartphone eller en tablet for at kunne fungere. Mediet har høj mobilitet, men kræver dog netadgang – dette er dog nemt at finde. De fleste har deres smartphones som en naturlig forlængelse af deres hånd, så der er konstant kontakt.

Rækkevidde:

Et ‘snap’ når kun ud til den intenderede bruger, medmindre vedkommende screenshotter dette med misbrug for øje. Snapchat har ingen geografisk begrænsning og et virtuelt venskab er heller ikke nødvendigt.

Anbefaling: 

Det fungerer socialt, og er med til at give et øjebliksbillede. Snapchat er dog ikke oplagt som intranet eller kommunikationsmedie, da mediet er begrænset af sin egen præmis. Derfor er det ikke vores anbefaling, at vi bruger Snapchat til at kommunikere på i dette kursus, da mulighederne for succes er små.

3 thoughts on “Snapchat – fremtidens intranet?”

 1. Hej Candersen og resten af gruppen,

  Modigt valg og fedt at I gennemfører analysen, selvom Snapchat jo ikke er oplagt. Godt tænkt!

  Jeg mangler kontekst i begyndelsen. Rigtig fin intro med hurtig introduktion, men hvad er de nøglebegreber for nogle og hvorfor benytter I dem til at gennemgå Snapchat? Det ved læseren overhovedet ikke! Der kommer senere en kommentar om intranet-sammenhængen, men det ved læseren jo ikke, at det er det, som I har gang i…!

  Gode pointer om tjenestens funktionaliteter og brugskontekst. Jeres billede fungerer godt, men ved fx Sociale signaler kunne jeg sagtens klare et illustrativt eksempel – hvordan ser emoji-laget ud?
  Men I får det gjort klart, at Snapchat ikke er hensigtsmæssig til vidensdeling og kommunikation i en klasse-kontekst. Fint med jeres anbefaling til sidst, måske skal læseren blot vide fra start, hvad I vil med jeres indlæg?

  Vil I ikke også uddybe i en kommentar, hvad virtuelt venskab dækker over? Det forstår jeg ikke?

 2. Hej Anders,

  Du har helt ret i dine kommentarer – vi har slet ikke haft læseren nok for øje, og vores indlæg er skrevet med en meget intern ordlyd. Det tænker vi over til næste gang og sørger for at have metakommunikation og billeder!

  Med virtuelt venskab mente vi egentligt blot, at man på Snapchat ikke nødvendigvis behøver at have godkendt hinanden som ‘venner’, før det er muligt at sende snaps til hinanden. Bare man kender personens email, brugernavn eller lign., kan man tage kontakt til vedkommende, hvorfor rækkevidden ikke er begrænset af, at kontakt kræver en godkendelse.

  Mvh gruppe 2

 3. Hej Lverstergaard,
  God pointe – her kunne man også tage udgangspunkt i de reciprokke forbindelse – eller dem som ikke behøver at være det. Det kan vi diskutere yderligere til undervisning. Dog er det en bedre vej rundt, end at benytte “virtuelt venskab” – også noget vi skal diskutere i næste uge ift. virtual communities. Især hvorfor det kan være uhensigtsmæssigt at definere hvis interpersonelle relationer sådan.

Leave a Reply