Læringsstrategier på ungdomsuddannelserne

Formålet med artikelen er at identificere mønstre i gymnasieelevers gengivelser af egne læringsstrategier. Situation i efteråret 2020 tilbød muligheder for at undersøge elevernes oplevelser af forløb, der vekslede mellem blended learning, virtuel undervisning og hybride formater. Det viste sig, at eleverne beskrev deres håndtering af udfordringerne og mulighederne meget forskelligt …

EDUCATIONAL MATERIALS AS COLLABORATIVE DESIGN SPACE?

Denne artikel er skrevet sammen med Rikke Toft Nørgård og blev præsenteret på Networked Learning Conference 2020. I artiklen præsenterer vi teorier om kollaborative tilgange til underviseres redidaktisering af læremidler og vi påviser behovet for at udforme både ny designteori og nye teoriinformerede designs. Du skal læse artiklen, hvis du …