Læringsstrategier på ungdomsuddannelserne

Formålet med artikelen er at identificere mønstre i gymnasieelevers gengivelser af egne læringsstrategier. Situation i efteråret 2020 tilbød muligheder for at undersøge elevernes oplevelser af forløb, der vekslede mellem blended learning, virtuel undervisning og hybride formater. Det viste sig, at eleverne beskrev deres håndtering af udfordringerne og mulighederne meget forskelligt …