OM

Oplysninger om mine projekter og mig

Hvordan kan digitale læremidler gentænkes og redesignes ?

I mit Ph.d.-projekt forsøger jeg at finde veje til at lave bedre læremidler gennem inddragelse af underviserne og viden om deres praksis.

Jeg undersøger, hvordan lærernes samarbejde og interaktion med læremidler kan udgøre et afsæt for løbende forbedringer af den undervisningen og af de undervisningsmaterialer, der indgår i deres design af kontekstualiserede læringsstier.

Projektet søger at udfordre og modificere de designbaserede forskningsmetoder ved hjælp af en blanding af antropologiske metoder og brugerdata-baserede analysemetoder. Dén tilgang skal gøre det muligt:

  • at skabe viden om mulighederne for at inkorporere brugerkendskab og adfærd i design af undervisningsmateriale.
  • at videreudvikle metodiske tilgange inden for designbaseret forskning.

Ved at indlejre projektet i en tværfaglig tilgang med perspektiver fra såvel uddannelsesdesign, IT-didaktik og samskabelse, vil der komme en videnskabelig dialog, der forhåbentlig skaber ny viden om, hvordan bedre læringsmaterialer kan skabes - i respekt for undervisernes viden og praksis.

Læs mere om projektets udgangspunkt og plan her.

 

Projektet er støttet økonomisk af Forlaget Systime under hensyn til Aarhus Universitets Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter - herunder reglen om forskningsfrihed.

De holdninger, der udtrykkes her er alene mine og kan ikke ses som udtryk for holdninger hos min arbejdsgiver eller mine samarbejdspartnere.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Jens Chr. Skous Vej 4
bygning 1483, 627
8000 Aarhus C, Danmark
mobu@tdm.au.dk
T: +45 28 69 69 22

WWW