EDUCATIONAL MATERIALS AS COLLABORATIVE DESIGN SPACE?

Denne artikel er skrevet sammen med Rikke Toft Nørgård og blev præsenteret på Networked Learning Conference 2020. I artiklen præsenterer vi teorier om kollaborative tilgange til underviseres redidaktisering af læremidler og vi påviser behovet for at udforme både ny designteori og nye teoriinformerede designs. Du skal læse artiklen, hvis du …

ITDD2020

Sammen med en hel flok IT-didaktiske design-studerende har jeg lavet det vi kalder en Hvidbog om netop design-delen af IT-didaktisk design. Teoretisk dækkes centrale aspekter af IT-didaktik og design-baseret uddannelses-forskning. De praktiske eksempler dækker bredt over kreative, naturvidenskabelige og kultur-transcenderende dimensioner i menneskelivet. Link til Hvidbogen