EEPG Open conference: Changing Teacher Roles in the 2020s – impact and effects of the pandemic in the K12 classroom

Tre timer og seks minutter inde i denne optagelse kommer jeg med 25 minutters analyse af hvad vi – fra et underviserperspektiv – kan lære af de seneste to års intense træning i online undervisning. Official event site: https://www.eepg.org/index.php?id=9197d02d5b65160e34180014fcebc201

Læringsstrategier på ungdomsuddannelserne

Formålet med artikelen er at identificere mønstre i gymnasieelevers gengivelser af egne læringsstrategier. Situation i efteråret 2020 tilbød muligheder for at undersøge elevernes oplevelser af forløb, der vekslede mellem blended learning, virtuel undervisning og hybride formater. Det viste sig, at eleverne beskrev deres håndtering af udfordringerne og mulighederne meget forskelligt …

The changing role of teachers – in the light of the Corona pandemic

My presentation at the anual EEPG-conferenc focused on: Students’ resources as the key to better teaching materials Transcript Being a teacher in a pivotal time, I have first-hand, experienced how my colleagues have worked together to create enjoyable learning experiences and good learning outcomes with the students – and often …

Digitale læringsstrategier 1: Et stresset system uden afgrænsning

I forbindelse med arbejdet på en artikel om unges digitale læringsstrategier, har jeg interviewet en række eksperter, professionelle og studerende. Her i første interview præsenteres et perspektiv fra en af dem, der er med til at få det hele til at fungere. Derfor bør du læse dette interview Ligesom de …

EDUCATIONAL MATERIALS AS COLLABORATIVE DESIGN SPACE?

Denne artikel er skrevet sammen med Rikke Toft Nørgård og blev præsenteret på Networked Learning Conference 2020. I artiklen præsenterer vi teorier om kollaborative tilgange til underviseres redidaktisering af læremidler og vi påviser behovet for at udforme både ny designteori og nye teoriinformerede designs. Du skal læse artiklen, hvis du …