UNDERVISEREN SOM MEDSKABER OG DESIGNER

Workshoppen udspringer af arbejdet med at udvikle en teoretisk velfunderet taktil “forhandlingsmodel”, der støtter en fokuseret dialog om hvad motiverende digitale læremidler skal kunne – og hvordan deres design skal prioriteres.

Her er vi indenfor en værdisensitiv designtradition, der har udgangspunkt i forskning og udvikling der peger på at det ikke er tilstrækkeligt at give underviserne muligheder, anerkendelse, ressourcer, kompetencer og værktøjer for at de indgår i samarbejder om undervisning af nye løsninger. Link til beskrivelse af workshoppen

12.120 Comments