UDKAST

En vidensbaseret og eksperimenterende blog til undervisere og læremiddeldesignere

EEPG Open conference: Changing Teacher Roles in the 2020s – impact and effects of the pandemic in the K12 classroom

Af mortenbulow | 29/09/2021

Tre timer og seks minutter inde i denne optagelse kommer jeg med 25 minutters analyse af hvad vi – fra et underviserperspektiv – kan lære af de seneste to års intense træning i online undervisning. Official event site: https://www.eepg.org/index.php?id=9197d02d5b65160e34180014fcebc201

Læringsstrategier på ungdomsuddannelserne

Af mortenbulow | 07/02/2021

Formålet med artikelen er at identificere mønstre i gymnasieelevers gengivelser af egne læringsstrategier. Situation i efteråret 2020 tilbød muligheder for at undersøge elevernes oplevelser af forløb, der vekslede mellem blended learning, virtuel undervisning og hybride formater. Det viste sig, at eleverne beskrev deres håndtering af udfordringerne og mulighederne meget forskelligt …

Webinar december 2020

WEBINAR 1: Hybrid undervisning der virker!

Af mortenbulow | 11/12/2020

Hybridundervisning er umulig Sådan konkluderer Tomas Kepler, formand for GL, i Altinget 8. december 2020. Men han tager heldigvis fejl. Der er masser af eksempler på god hybrid undervisning – på ungdomsuddannelser og mange andre steder. At erklære noget (ulykkeligvis) sandsynligvis nødvendigt for umuligt, kan der ud over skade både …

Den faglig vej til innovative kompetencer

Af mortenbulow | 16/11/2020

Michael Paulsen og jeg er enige om det meste. Men ikke det hele! I denne podcast på Gymnasielyd kan du høre vores forskellige bud på, hvad der skal til for at gøre det meningsfuldt at arbejde innovativt i gymnasiet. Her får du både Platon og en bæredygtig plante, der er …

Hybrid undervisning

Foredrag: Fra Nødundervisning til Nærhed!

Af mortenbulow | 14/11/2020

På Silkeborg Gymnasium arbejder de på at give eleverne en endnu bedre undervisning – også i de perioder hvor store dele af eleverne følger undervisningen online. I sidste uge holdt jeg et foredrag for de 160 undervisere og deres ledelse. Foredraget var et indspark i debatten om såkaldt hybrid undervisning, …

The changing role of teachers – in the light of the Corona pandemic

Af mortenbulow | 14/11/2020

My presentation at the anual EEPG-conferenc focused on: Students’ resources as the key to better teaching materials Transcript Being a teacher in a pivotal time, I have first-hand, experienced how my colleagues have worked together to create enjoyable learning experiences and good learning outcomes with the students – and often …

Digitale læringsstrategier 1: Et stresset system uden afgrænsning

Af mortenbulow | 09/08/2020

I forbindelse med arbejdet på en artikel om unges digitale læringsstrategier, har jeg interviewet en række eksperter, professionelle og studerende. Her i første interview præsenteres et perspektiv fra en af dem, der er med til at få det hele til at fungere. Derfor bør du læse dette interview Ligesom de …

Hvad ved vi om elevernes syn på digitale læremidler?

Af mortenbulow | 26/06/2020

1.059 elever fra STX besvarede i løbet af de to første uge af juni i år et spørgeskema om deres oplevelser med de digitale læremidler i iBiblioteket. Med i alt 1.517 elev-besvarelser udgjorde STX-eleverne dermed langt den største respondentgruppe. De øvrige svar fordelte sig på HTX, HHX, HF og EUX …

Underviserne om Corona-biblioteket

Af mortenbulow | 08/06/2020

I marts 2020 fik de danske gymnasier fri adgang til digitale læremidler fra mange forskellige forlag. Du kender baggrunden. Du ved også, at kun de mest usandsynlig spådomskyndige havde forudset den pludselige overgang fra ansigt-til-ansigt undervisning til en dagligdag med Teams, zoom eller Google Meet. Så selvom anledningen fra ulykkelig, …

UNDERVISEREN SOM MEDSKABER OG DESIGNER

Af mortenbulow | 26/06/2020

Workshoppen udspringer af arbejdet med at udvikle en teoretisk velfunderet taktil “forhandlingsmodel”, der støtter en fokuseret dialog om hvad motiverende digitale læremidler skal kunne – og hvordan deres design skal prioriteres. Her er vi indenfor en værdisensitiv designtradition, der har udgangspunkt i forskning og udvikling der peger på at det …