Fyrtårnet og Carlsberg Byens Forvandling

Fra Sanne, Jesper, Max og Stine

Fyrtårnet er fra 1883 er bygget i historicistisk stil i kalksten, prydet med mottoet “Arbejde og Nøjsomhed”. Oprindeligt kunne dets lys ses inde fra København, og det blev også brugt som sømærke fra Kalvebod strand. 

I. C. Jacobsen var en af de første der indlagte elektricitet i sine bygninger. I 1884 var der en større historie i magasinet Illustreret Tidne om elektriciteten på Gamle Carlsberg, med illustration af fyrtårnet. 

Udsnit fra artikel i Illusteret Tidne, 1884

Man forestiller sig det har vækket opsigt i hele København hvordan dette fyrtårn med ny teknologi (elektricitet), har lyst ud over hele København, og både fascineret og foraget. Der er ingen tvivl om at I.C. Jacobsen gerne har villet gøre opmærksom på sit sted heroppe på Valby bakke, og fyrtårnet har her stået som et af hans varemærker.

Tårnet står ved indgangen til Carlsberg, og i dette og vagtbygningen ved siden af, har told og regnskabskontoret ligget. Stedet har emmet af stor aktivitet og trafik med varer og mennekser ud og ind. 

De senere år har tårnet og bygningen på 80m2 huseret en gruppe mennekser med tilknytning til co-creator-festivalen Borderland, der er en skandinavisk udspringer af festivalen “Burning Man”, med visionen om at være “et sted mellem drømme og virkeligheder”. Der har været arrangeret op til 156 offentlige arrrangementer her over et års tid, men i feb. 2018 blev bygningen solgt, og fyrtårnet går nu en uvis fremtid i møde.

Relevante links:

https://jyllands-posten.dk/livsstil/rejser/danmark/ECE4606613/fra-gammel-industri-til-ny-kultur/

http://munthe-kaas.dk/wp-content/uploads/2018/04/lighthouse.pdf

Carlsberg Byens Forvandling

Carlsberg Byens Forvandling– hvordan kan dette forstås og ses i tid og rum / rumlig kultur ? Hermed et forsøg ; )

Transformationsprocesser over tid og brug – relationer mellem mennesker, ting, bygninger, kultur og samfund. Carlsberg Byen set som et socio-materielt praksisfelt. Hvor relationer og materialiteter sammen – og modsætter sig hinanden. Et socio-materielt handlingsfelt hvor der opstår dialektiske processer og relationer mellem mennesket som subjekt og det materielle i omgivelserne. Vi vælger et snit  – at møde byrummet og se på samspillet med omgivelserne og os – brugerne/gæsterne, samt hvilket magtforhold der kan ses her; hvordan det materielle, det nutidige, det historiske kan påvirke os. Stedet her fortæller os i dag en historie – om i går og forecaster en fremtid…?

Det udvalgte sted

Det gamle fyrtårn og det nye højhus – og alt det der ligger imellem/mellemrummet? 


Mellem datid og nutid – mellemrummet

Carlsberg har levet og lever stadig. Området vidner om forskellige liv og faser. På billedet ses tydeligt materialiseringer/processer af tid og kulturelle/samfundsmæssige forandringer  = Det gamle fyrtårn som orienterings-punkt for datidens arbejderkultur  og nutidens højhus som pejlemærke for gæster, tourister og studerende. Fra forskellige tider, vinkler og livsformer.

Forskellige livsformer har været og er involveret i dette byrum og det ses materialiseret i bygningerne. Den gamle arbejderkultur og det nye vækstområde / den kreative klasse = Fyrtårnet og højhuset. Byens orienteringspunkter, når man er – og var på vej…i det fjerne. Mod og væk fra. Ind og ud. Både før og nu. Kig op og kig langt…Byen lukkes op mod himlen. En vertikal udvidelse….får lidt ondt i nakken ; )

Vi – bevæger os mellem hinanden…i en interaktion med hinanden og bygningerne, de gamle og de nye, mellem mursten, bygningskraner, ruiner, bulldozer, funklende nye hotelfacader, bryggerheste, skoletasker og bygningsarbejdere. Vi er en del af bevægelsen/mobiliteten og strukturen på dette nye sted. I hvert fald lige nu – denne formiddag i februar. Påvirket af stedets interpellation  – stedets sprog, adfærd/diskurs…stopskilt her, fortovskant der, hegn, stakitter, omveje, pile…byrummets struktur og adfærd – som strukturere og vejleder os igennem Carlsberg. Hvordan stedet her ønsker vi skal opføre os ? Hvad vi må og ikke må..og hvad vi så gør og ikke gør. Hvad vi accepterer og ikke bryder os om…Nye spor i alt det gamle…Livsformer blander sig. Fortid, nutid og vores fremtid. Godt eller skidt? Bliver vi – eller stedet anerkendt? Vi forudsætter jo hinanden….og fra hvilken vinkel betragter vi ?

Rumkulturelle blik kan give os indsigt i både samfund og kultur jf. H. Reeh, 2006. Viser hvordan arkitekturen har både sansemæssige og sociale bidrag at tilbyde omverdenen. Hvordan byrums betydningsdannelser og historiske udvikling kan virke på os. Fysiske strukturer forsvinder for at give plads til andre. En fysisk omskiftelighed. 

En fysisk omskiftelighed

Fortiden forandres og frembringes på samme tid… En slags forbundethed mellem det gamle og det nye? Et slags samspil mellem datidens praksis og nutidens brug – > måske kan et begreb som Foucaults genealogi bruges i denne forbindelse ? Fyrtårnet og højhuset? Os og dem? Politikere og brugerne? Hvem havde – og har magten? Hvem bestemmer? En bykulturel iscenesættelse: den gamle arbejderramme med det nye rekreative bymiljø…Tilblivelser. Er det områdets sjæl….i Kejserens nye klæder? 

Kan dette sted sige at have et materiel kultur didaktisk sigte? Hvem vil noget med nogen her? Måden man blander gammelt og nyt…tager vel et sigte fra fortiden mod fremtiden? Giver os en forståelse af historisk arv og kontekst….i vores nutid. Vi vandrer gennem mere end 150 års industrihistorie – og ser på, hvordan denne nye by, Carlsbergbyen, er ved at vokse frem. En forvandling? En udvikling. At fremme en historiebevidsthed til nye tider for nye livsformer….Som akkumulationer af fortiden – og som nu igen er igang med at materialiserer sig – og vidner om en fælles tid…en fremtid –  om 100 år ? Måske.

Et forsøg på at snuse lidt til strukturel kulturanalyse og Henrik Reehs betragtninger…med alle forbehold – samt lidt Foucault ; )

Leave a Reply