Seminar 3

Program for seminar 3

Onsdag d. 18. april
13.00 Velkommen til seminar 3

Feedback, bedømmelse og evaluering i forbindelse med innovations- og entreprenørskabsundervisning

14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 Introduktion til NaBC-modellen samt pitching som koncept og pædagogisk værktøj
16.00 Udarbejde pitch om det udviklede undervisningsforløb til ny målgruppe

Afholde pitchen for lille gruppe af peers

Peer feedback

17.45 De sidste dessiner inden i morgen
18.00 Middag
18.30-20.00 Justering af præsentation på baggrund af feedback
Torsdag d. 19. april

 

8.30 Gruppebillede
9.00 Præsentationer i plenum efter plan

·         10 min til præsentation

·         10 min til feedback og skift

12.00 Frokost
12.45 Refleksion i o grupper ledere og gæster
13.30 Progression i entreprenørskabsundervisningen: op gennem uddannelsessystemet samt mellem obligatoriske og valgfrie forløb
15.00 Kaffe
15.15 Forankring i den lokale organisation i buddypar: Hvad skal vi på kort og lang sigt? Hvem skal involveres?
15.45 Plads til at lave aftaler om fortsat samarbejde
16.00 Evaluering

Afrunding

Tak for denne gang

Forslag til læsning

Lackeus (2015): Entrepreneurship in Education: What Why When How

Marianne Kurth, KU om NaBC-modellen

Wick et al.(2016): Bedømmelse og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisningen på de danske universieteter

Slides

E3U Seminar 3 dag 1

E3U Seminar 3 dag 2  OBS Opdateret version inkl. information om E3U Del II

https://padlet.com/hellemeibom/ikpvjl48jvci