Seminar 2

SEMINAR 2: Fra udfordring over muligheder til prototype

På seminar to lægger vi ud med, at deltagerne præsenterer deres feltstudier. Dette er udgangspunktet for at skabe muligheder, hvorefter der introduceres til kreativitet teoretisk såvel praktisk. Der arbejdes med kreative metoder og værktøjer, der kan fremme divergent og konvergent tænkning. Ligesom der introduceres til at arbejde med prototyper. Det kreative arbejde kobles med mål og taxonomier for entreprenørskabsundervisning.

 

Program for seminar 2

Dag 1

Kl. 13.00 Velkommen, Warmup-øvelse & introduktion til program
kl. 13.30 Oplæg om evalueringsværktøjer og OctoSkills v. Casper Jørgensen, Fonden for Entreprenørskab
kl. 14.30 Kaffepause
kl. 14.50 Præsentation af hjemmearbejde, udfordringer, feltarbejde mm.
kl. 16.15 Pause
kl. 16.30 Kort øvelse
kl. 16.40 Teoretisk rids

  • paradigmer i entreprenørskabsundervisning
  • komptencer i entreprenøriel læring
  • entreprenørskab som didaktisk kompetence
  • Kreativitet og kreativitetsforståelser

kl. 18.00 Aftensmad
kl. 19.00 Konvergent og divergent tænkning (intro)
kl. 19.20 Øvelse
kl. 19.50 Tak for i dag & på gensyn!

Dag 2
kl. 8.30 Morgenmad + intro til dagen
kl. 8.45 Didaktik og underviserroller
+ kort øvelse
kl. 9.10 Kreativiteten i spil
Procesmodeller og tilgange til entreprenørielle processer
Modeller, tilgange og skabeloner

kl. 9.30 Laboratorium for entreprenørielle processer og undervisningsdesign
   Del 1 – Øvelsesrække: Design Thinking og double diamond som ramme og afsæt

Kl.12.00 Frokost
kl. 13.00 Laboratorium for entreprenørielle undervisningsdesign
Del 2 – Øvelsesrække: Service Design som ramme og afsæt

kl. 14.30 Kaffepause
kl. 14.50 Laboratorium for entreprenørielle undervisningsdesign
Del 3 – Øvelsesrække: Entreprenørielle læringsmål

kl. 15.30 Forberedelse til hjemmearbejde og seminar 3
kl. 16.15 Tak for i dag & på gensyn

Seminar2_Gennemløb5_Dag1.pptx

Seminar2_Slides_Dag2.pptx