Seminar 1

Sæt dine resurser i spil og kvalificér udfordringer

På seminar 1 arbejder vi med at kvalificere dig til at sætte dine resurser i spil i din egen praksis samt med at identificere og kvalificere de udfordringer, som du gerne vil arbejde med på kurset. På seminaret præsenterer vi entreprenørskabsdefinitioner & – didaktikker, Sarasvathy’s effectuation-logik, Karl Tomms spørgsmålstypologi, etnografiske metoder til feltarbejde samt en kort introduktion til arbejdsmetoderne og -værktøjerne på hele E3U-forløbet.

PROGRAM FOR TIRSDAG

13.00 Velkomst, definitioner og eksempler på undervisning i/med entreprenørskab

14.30 Pause

15.00 Sarasvathy’s effectuation-logik, generelt og i undervisningsregi, samt en vision for dit projekt

16.30 Pause

17.00 Formål med entreprenørskabsundervisning – forskellige paradigmer

18.00 Sandwich/let aftensmad

18.30 Egne ressourcer, refleksion og opsamling

PROGRAM FOR ONSDAG

8.30 Velkommen tilbage, introduktion til Karl Tomm samt gruppeøvelse med spørgsmålstyper i f.t. eget projekt

10.30 Pause

11.00 Redefinition af udfording på baggrund af overblik over ressourcer og spørgsmål/feedback i løbet af seminaret

12.00 Frokost

13.00 Etnografiske metoder – introduktion, planlægning af feltarbejde m.m.

14.00 Pause

14.30 Feltarbejde fortsat samt refleksion og afrunding – vi slutter senest kl. 16.30

E3U F2018 Classic Seminar 1 Dag 1

Slides E3U-F18 seminar 1 dag 2

Toolkit (tidl. CIEC, nu Generation Turbo)
toolkit-2

Litteratur