Psykologi

Hvordan kan selvtillid, selvværd og robusthed trænes gennem løsning af psykologiske udfordringer svarende til nogle af UVM’s mål for psykologifaget p.å KA-uddannelsen. Underviserrollen skal anvendes …

E-læring som redskab til at udvikle entreprenørskab hos studerende på IOOS Videreuddannelser

Hvordan kan vi ved hjælp af e-læring udfordre og stimulere studerende på videreuddannelserne til at anvende deres nye kompetencer, så de skaber værdi på deres …