Cirkelreflektion gruppe A VÆRKTØJER

Denne gang skal det handle om værktøjer og metoder for faserne i dobbel diamond: discover, define, develop, deliver

Karin:

Den fase, vi har arbejdet mest med i 3z siden sidst har været udviklingsfasen. I 2.g oplevede jeg, at klassen anvendte sig selv som modtagere i høj grad: Hvis vi synes, det er er fedt, så er det nok også fedt for andre! Det ville give mindre mening i dette forløb, som mere eksplicit er målrettet grupper, der omfatter andre og i hvert fald flere end dem selv (vi har arbejdet med FNs verdensmål, hvorimod vi i 2.g arbejdede med kulturpolitik). Derfor har eleverne lavet interviews med mulige modtagere af det projekt og produkt, som de har defineret . På baggrund af modtagerinterviewene har de lavet nye interviews som rollespil og anvendt empathy map (lidt som vi gjorde i modul 2). Øvelsen er et forsøg på at udvikle  deres forståelse af produktets anvendelsesmuligheder og derigennem få en klarere fornemmelse af, om produktet ville være muligt for dem at realisere, hvis projektet skulle udføres i virkeligheden og ikke kun i undervisningen.

Kaj:

Jens Jørgen og jeg fortsætter vores projekt med at afprøve en mere åben undervisningsstil for E-designere (entreprenørskab), hvor de studerende indenfor faste rammer til læringsmål fra  tema 3 og formkrav fra fonden for Entreprenørskabs regionsmesterskab SELV skal gruppere, udtænke relevante ideer ved brug af double diamond og sikre feedback via Tomm’s spørgeteknikker. Målet er at finde et relevant emne for deres forretningside og afprøve ideen ud fra en mere praktisk metode, hvor primære undersøgelser har væsentlig værdi a la aftestning af iværksættere fra Løvens Hule-panelet. Vores rolle er gået fra overvejende undervisere til overvejende proceskonsulenter.

Afklaring af metoder for Double Diamond: De studerende har arbejdet med Discover ved at anvende etnografiske metoder og markedsanalyser med fokus på nuværende brugeradfærd for at udvikle deres mindset i forhold til kreativitet. Define er synliggjort ud fra en vurdering af udfordringens karakter og en intern cirkulær proces, der har kvalificeret/diskvalificeret nogle af ideerne i forhold til den videre proces.

Develop har udfordret de studerende til at finde en række løsninger til det emne, de har valgt fra define. Her har de visualiseret løsninger og redegjort for de logistiske og markedsmæssige udfordringer/muligheder. I forhold til Deliver har de studerende lavet “prototyper” af deres løsninger, der kan præsenteres for mulige kunder for på den måde at kunne forholde sig også til det kommercielle perspektiv.

Vi har haft feedback fra de studerende, der i de fleste tilfælde synes den åbne stil med undervisning MED entreprenørskab er meget motiverende og kun få synes, der mangler struktur og mere klasseundervisning. Vores baggrund i vejlederteamet GoBizz, hvor vi vejleder iværksætteraspiranter fra alle uddannelser samt kursusforløbet hos E3U har efter vores vurdering haft en positiv virkning på innovationsprocessen.

 

Morten:

I 1s er vi gået i gang med et forløb om det danske arbejdsmarked. Klassen har en meget resultat- eller facitorienteret tilgang til materialet og er ikke af sig selv særligt længe i udforskningsfasen (discover). For at fastholde dem i denne fase i længere tid har vi arbejdet med at de selv skal opfinde fiktive personer med et af eleverne valgt køn og en profession. På baggrund af denne case skal er de nu i gang med at definere et helt arbejdsliv med det formål at opstille og udregne casens livsindkomst. Det har været meget interessant at observere hvordan de af egen kraft er begyndt at diskutere og problematisere (define) den kønsspecifikke betydning af f.eks. barsel for karriereudvikling og livsindkomst. Det er tanken at øvelsen skal lede frem til en formulering af udviklingsmuligheder (develop) på det danske arbejdsmarked og det tegner til at ligestillingsproblematikken er det de fleste vil koncentrere sig om.

Jens Jørgen

Kaj beskriver vores forløb med vores E-Design klasse. Her er mit fagemne at bibringe en økonomisk forståelse for deres ide. Min erfaring med brug af Double diamond i undervisningen er brugt i forbindelse med afklaring af prisen for et produkt på markedet. Her er de studerende startet med at undersøge markedet. Jeg har efterfølgende givet værktøjer til at få defineret hvad problemstillingen/erne de søgte at få løst egentlig er. Tilbagemeldingen fra de studerende efterfølgende er, at de følte det spændende, at blive kastet ud i opgaven og selv søge løsninger. De kan godt se, at de efterfølgende har fået hjælp til at få struktureret og defineret deres problemstilling. Et forhold de gerne ville have mere af i undervisningen. På det efterfølgende tema arbejder vi med deres idekoncept, de senere skal fremlægge. Her arbejder de nu med, at få udviklet deres samlede planer for adgang til markedet incl. budgetter, der senere skal bruges til opfølgning. Planen er, at efter at have arbejdet med udvikling af mulige modeller skal de guides frem til at strukturere det i en levering af den samlede ide med budgetter og plan for opfølgning sidst i februar.

Hejsa, Anja her.

Jeg har ikke anvendt dobbelt diamond, men derimod Design to Improve Life-kompasset http://designtoimprovelifeeducation.dk/ med de 4 faser:

Fase 1: Forbered /Prepare

Fase 2: Forstå / Perceive

Fase 3: Formgiv / Prototype

Fase 4: Færdiggør / Produce

Dette har jeg gjort, fordi kompasset underbygger den cirkulære tænkning og gør det nemmere at visualisere den kreative proces “ikke-linærer” formation. Hvis man skulle kæde de to modeller sammen kunne man kalde fase 1: discover 2: define 3: develop, 4: deliver. Det gode ved diamanten er dens visualisering af den divergent og den konvergente tænkning, som ligger i selve dens figur.

I kompasset er de divergente og konvergente processer gemt i de opgavetyper, som ligger under hver fase. Man vælger som facilitator således at veksle mellem opgaver, som åbner op og opgaver, som lukker og samler. Under punktet “sum up”, som ligger som slut-opgave under hver fase, ligger den ultimative konvergente opsamling.

Jeg viser mit arbejde med kompas og divergent og konvergent tænkning onsdag, hvor jeg har elevernes arbejde med de forskellige metoder med…  

Anja

2 Comments

Leave a Reply