Cirkelreflektion Gruppe A

FeltstSkriv her :-):

Anja Koefoed

Kreativitet – hvad er det? For mig er kreativitet en legende tilgang til tilværelsen. Det er en måde at være på i verden. Man kan møde udfordringer kreativt og på den måde opstår nye muligheder. Hvis jeg er presset eller har for meget om ørerne, så tænker jeg mindre kreativt end ellers. Så oplever jeg at jeg bliver som en hare i lygtens skær og bliver paralyseret. Så snart jeg har fri eller oplever mig selv som “ovenpå”, så finder jeg på alt muligt…så oplever jeg kreativiteten boble inden i. Hvis jeg ikke er i et kreativt lune, kan jeg “presse” mig selv til at være kreativ ved at arbejde med nogle materialer, ved at lave gentagelser og på den måde sætte mig selv i flow. Hvordan oplever I kreativitet og hvordan kontrollerer I kreativitet?

Jens Jørgen Nielsen

Kreativitet i forbindelse med undervisning af studerende handler for mig om at der skabes noget nyt. For at der kan tænkes anderledes og nyt handler det for mig om at der skal være et vist overskud, i form af tid og tanke. For at tankerne kan få frit løb kan de stimuleres via fysisk aktivitet, så tingene gøres på en ny og anderledes måde.  Dette kræver igen en vis form for motivation i kraft af et inspirerende miljø for begge parter, da kreativiteten udspringer af samspillet i undervisnings situationen. Det vil sige, at de studerende skal vise en lærende adfærd og være villige til at udvikle og flytte sig.

Kaj Gilling

Hej Anja – og team 🙂

Din version af oplevet kreativitet og sammenhæng mellem grad af kreativitet og travlhed med øvrige opgaver deler jeg. I forhold til de studerende prøver jeg at variere undervisningen, så de studerende kan være kreative i forskellige sammenhænge, og det passer fint ind til nogle af fagområderne i innovation. Det er dejligt at opleve de studerende involvere sig i at udvikle nyt produkter og processer ud fra en virksomheds oplæg. Koblingen mellem kreativitet og en forretningsmæssig vurdering af gode ideer styrer den kreative proces, da de studerende skal præsentere, begrunde og senere modtage feedback fra virksomhedens ledere.  Den praksisnære kobling mellem det kreative og det professionelt værdiskabende er væsentligt for vores valg af undervisningsmetoder.

 

Godaften

Kreative arbejdsformer i undervisningen viser meget om, hvilken slags elever, man har med at gøre. De kreative klasser – musik og drama – på gymnasiet føler sig typisk hjemme i de sammenhænge. Mere interessant er det at opleve, hvordan de mere umiddelbart auditive typer reagerer, når man sætter de kreative øvelser i gang. Jeg har oplevet, at de her elevtyper faktisk godt kan presses til at være kreative, som Anja selv oplever (men nok mere ved egen drift). I fredags var jeg syg og de arbejdede selv med blandt andet tegneopgaven, som vi lavede i modul 0 “Verden før og efter…”.  Til min betydelige overraskelse løste alle grupper opgaven – uden nidkær lærers “motiverende” kommentarer. Jeg håber selvfølgelig, at det skete, fordi modenhed og kreativitet har øget læreglæde og selvstændighed  – og ikke kun, fordi karaktererne snart skal falde.

Karin Hjerrild

 

Leave a Reply