Cirkelrefleksion gruppe B

Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning

Anette uge 3

Kreativitet for mig er at se muligheder ud fra nogle givne forudsætninger, det er ikke nødvendigvis et kreativt produkt, men en tankegang, et mindset, en evne til at skifte retning og vej i et forløb

Birgitte uge 4

Kreativitet er, når man er i stand til at se nye muligheder, hvis man møder udfordringer. Når man er i stand til at bringe egne ressourcer i spil og løse udfordringer/problemer på en ny måde. Derudover kan det også handle om at bringe andre ressourcer i spil fra fx folk, man kender. Det kan naturligvis også være forbundet med konkrete færdigheder som at tegne eller male, men jeg ser det som bredere end det – jf. ovenstående.

Elisabeth uge 5

Kreativitet er, når man evner at se andre muligheder i en kontekst end dem, som ligger lige for. At kunne kaste sine kompetencer ind i processen på en skabende måde; visuelt, verbalt, auditivt, tænkning o.a.

Line uge 6

Kreativitet er for mig evnen til at se – og skabe nye muligheder. Man kan være kreativ i sin måde at tænke på – i sine formuleringer i en tekst, i en alternativ måde at løse en opgave på, når man inproviserer i musiktimen, når man skaber et kunsterrisk udtryk på et tomt lærred eller når man kæmper sig vej frem til målet i håndboldkampen og laver nye startegier mens man er i processen… Jeg prøver på mange måder at tilpasse min undervisning, så eleverne færdes i de kreative processer, hvor de sætter deres kompetencer og deres viden på spil på nye måder og derved afprøver – og opdager nye sider af sig selv. Det er vigtigt at kunne få ideer og handle på dem – at skabe muligheder for drømme og tanker…

inger uge 7 Kreativitet er et vidt begreb, idet det kan være sproglig f.eks at sætte ord sammen på en ny måde, eller naturfaglig ved at finde nye “love”. Kreativitet kan foregå på mange planer, det kan også være en opfindelse, som har sat kendte komponenter sammen på en ny måde. For at være kreativ, kræver det nysgerrighed og et åbent mindset

 

RSusanne uge 8

 

Leave a Reply