C2 – Lærerroller i entreprenørielle processer

Jonas :

Mine erfaringer med den innovative entreprenørielle proces er endnu begrænset, da jeg endnu ikke har afprøvet det innovative undervisningsdesign jeg har udviklet, men det skal ikke afholde mig fra at udtale mig om nogle forventninger til hvordan jeg tror/håber min lærerrolle bliver

Jeg forudser at min lærerrolle vil veksle mellem Guidence & Autonomy i løbet af mit forløb, som kort fortalt går ud på at eleverne skal udvikle deres eget politiske parti der skal agere i et demokratisk klasserum, hvor der løbende gennem forløbet laves partiprogrammer, slogans, valgplakater, valgvideoer, afholdes debatter, holdes politiske taler og afholdes valgkampe, og afholdes valg hver 4 undervisningsgang med henblik på at konstituere en klasseregering der udstyres med nogle magtbeføjelser.

Valg af underviserrolle afhænger som bekendt af elevgruppen, læringsmålene der søges opfyldt og det undervisningsdesign man forsøger at implementere. Min overordnede strategi/forventning/håb til min egen lærerrolle i den innovative proces kan beskrives med begrebet Faded guidence, hvor jeg håber at kunne slippe tøjlerne gradvist igennem forløbet i takt med, at der sker en stigende kompetenceudvikling ift. elevernes mulighed for selv at styre den innovative proces.  I denne proces ser jeg min lærerrolle som en vekslen mellem i hvert fald nogle af de means, lærerroller og tilgange som er beskrevet nedenfor omend jeg ikke kommer til at se mig selv som co-creator.

Midler (Means)

 1. Feedback
 2. Hints
 3. Explaining
 4. Modeling
 5. Questioning

Lærerroller og tilgange

Educators capacity: Teaching Approach
Domain expert – dosing theory
Process Facilitator – structuring process and asking questions
Proces Consultant – asking questions
Coach – asking questions
Co-creator  – partipipation

Udfordringerne i forhold til valg af lærerrolle i mit undervisningsdesign kommer til at afhænge af og knytte sig til følgende:

 • elevernes motivation og lyst til at spille med og engagere sig.
 • elevernes gruppedannelse i forhold til dannelsen af de politiske partier
 • elevernes faglige engagement i forhold til lektier og indsats i timerne
 • elevernes bevidsthed om hvad de skal have ud af den innovative del af undervisningen
 • elevernes bevidsthed om hvad de skal have ud af den kernefaglige del af undervisningen
 • elevernes evne til at koble de innovative elementer til det kernefaglige.
 • elevernes evne til at styre sig i debatter og valgkampe, så de finder balancen mellem de faglige og de konkurrenceprægede elementer i undervisningsdesignet, så målet om at styrke den demokratiske dannelse ikke kører af sporet

Min rolle som lærer må være at italesætte og sætte ind over for disse udfordringer når de optræder.

 

Signe: (nogle refleksioner over den pædagogiske udfordring, der OGSÅ findes i gymnasieverdenen). Mit innovative undervisningsdesign er blevet til i en proces, jeg vil beskrive som “et skridt frem og to tilbage”. Jeg boksede i idefasen længe med den udfordring, der ligger i at samarbejde med partnere uden for klasserummet PÅ ENGELSK og at lave et produkt med værdi for andre PÅ ENGELSK. Min første ide til (og forsøg på) et innovativt forløb hed “Christmas, Consumerism and Charity”. Med udgangspunkt i et tidligere (kort) forløb om klimaforandringer og UN’s Global Goals gav det mening at tage fat på Black Friday som fænomen efterfulgt af julen som forbrugsfest og i den forbindelse elevernes syn på og tilgang til Consumerism. Vi zoomede bl.a.  ind  på  “give a goat”-trenden, og eleverne fandt eksempler på alternative julegaver og donationer generelt på forskellige charity-organisationers hjemmesider og præsenterede dem for hinanden. I det store hele en vellykket proces. Min plan var så, at eleverne skulle kontakte og samarbejde med en eller flere små internationale/engelssprogede ngo’er  (som beskæftiger sig med velgørenhed) og som slutprodukt udvikle en eller flere  konkrete ideer til donationer/udviklingshjælp/velgørenhed. Klassen, jeg arbejder med, er imidlertid en udfordrende størrelse. Jeg veksler mellem rollerne domæneekspert, proces-facilitator og coach, men ser desværre også alt for ofte mig selv i en opdragende, kontrollerende, sanktionerende rolle. Eleverne er en uhomogen flok med en meget svingende arbejdsindsats og -moral. Der er elever, som er meget lidt undervisningsparate, meget umodne og nærmest uden for pædagogisk rækkevidde, og jeg oplever ofte at brandslukning, konfliktløsning og justering af undervisningen, så den passer til klassens “dagsform” (fysisk fravær, mentalt fravær, manglende fokus, manglende forberedelse, manglende respekt for autoriteter mv.)  fylder langt mere mere end guidance (som i et innovativt forløb ideelt skulle udvikle sig til faded guidance). M.a.o. virkede kontakt til og co-creation af et produkt med en udenlandsk organisation ved nærmere eftertanke ret urealistisk, og jeg besluttede at “gemme” den innovative produktorienterede proces til et andet – og mindre ambitiøst – forløb……..Det blev til et forløb om TRAVELLING, hvor der hovedsageligt skal søges informationer hos eksterne (engelsksprogede) partnere, og målgruppen for (det engelsksprogede) produkt er (danske) medstuderende.

mvh Signe

 

 

 

Therkel:

One Comment

Leave a Reply