B1 – cirkelrefleksion, nye lærerroller

Når jeg til næste semester skal til at anvende innovative processer og gennemføre innovative undervisning i min HF-klasse, er der allerede nu tegn på, at jeg kommer til at skulle forholde mig anderledes til eleverne. Jeg ved ikke endnu om eleverne vil føle modstand mod at skulle arbejde kreativt med sproget i dansk, men det vil under alle omstænigheder være en ny måde at arbejde på for dem  – og for mig… Jeg regner med at kunne imødegå udfordringer ved at italesætte eventuelle frustrationer, eleverne måtte føle under processen. Og jeg ser frem til at arbejde med at få dem til at reflektere aktivt over deres egen tilgang handlingsmønstre og indstilling. I mit forløb er det især den entreprenørielle kompetence “personlige indstilling”, herunder deres evne til at ‘arbejde med åbne og usikre opgaver’. Det betyder at min rolle især bliver coachens, men forløbet kommer også til at byde på mere traditionel undervisning.

Marianne

B1 Cirkelreflektion – Jesper Dich

 

 

Når der inddrages innovation og entreprenørskab i undervisningen har det også betydning for, hvilke roller henholdsvis underviserne og eleverne/de studerende har brug for at påtage sig. Reflekter over, hvilke roller der særligt trænger sig på, samt hvordan disse nye roller kan understøttes.

 

Foruden at få eleverne til at reflektere over deres indstilling og handlinger, så ser jeg den største opstarts udfordring med innovation i undervisningen er nok at det er fremmet for eleverne, og at mange ser det som ikke fagligt og at det går ud over deres primære formål med at gå i HF – nemlig at forstå kernefagligheden som giver dem den bedst mulige karakter til eksamen – om det så blot er at bestå eksamen. Derfor er det vigtigt at man facilitere den innovative proces for den, i begyndelsen blot den innovative proces, den særlige innovationsterminologi kan så komme senere. Samtidigt skal innovationen være bundet op på fagligheden i det eller de enkelte fag, derfor vil man som lærer også være videns eksperten, så både dosere og formidler viden, men samtidigt også svarer på spørgsmål. Det er vigtigt at man i den første innovative proces styrer selve processen meget, for at mindske frustrationen, så der ikke opstår modlæring overfor selve innovations konceptet. Samtidigt skal man sikre at eleverne holder et vist fagligt niveau i deres problemdefinition og løsninger – dette sker ved en kombination af at give hints, forklare viden og ved at stille spørgsmål, der udfordrer eleverne. Disse tre niveauer giver samtidigt mulighed for at differentiere undervisningsforløbet til forskellige grader af faglighed og selvsikkerhed mht  at stå med ansvaret for produktet selv. Der hvor jeg vil vil blive udfordret i begyndelsen af at køre innovative forløb er når jeg skal tillade at eleverne inddrager deres horisontal viden, og viden fra andre fag i deres løsninger. Denne lærer rolle hvor jeg ikke er eksperten er lidt udfordrende, men særlig vigtig for elevernes motivation – fordi deres viden bliver værdsat – dette gør også den symbolske vold som der udøves over HF eleverne mindste fordi det tillader at give værdi til den viden de har og ikke kun til hvad der traditionelt værdsættes i den gymnasiale akademiske verden.

Jesper Dich

 

 

3 Comments

  1. Thanks for the post. This guide will walk the users through how to get installed the appropriate software for having a device with fully functional. This () will make the young people happy with the wonderful performance with the girls and women around the cities. By the way, wireless system could be possible if you have the right kind of software installed. https://flirtymania.com/ro/p/1322471

  2. Help Me With My Homework
    Getting someone to help you with your homework may be the best option for a young student who needs extra assistance. Some subjects are difficult, and students tend to spend too much time on them. ” Help Me With My Homework” , read more . This way, you will be able to hang out without the guilt of unfinished work. Clients using services, enroll in some of the best colleges and universities in the world.

Leave a Reply