Når der inddrages innovation og entreprenørskab i undervisningen har det også betydning for, hvilke roller henholdsvis underviserne og eleverne/de studerende har brug for at påtage sig. Reflekter over, hvilke roller der særligt trænger sig på, samt hvordan disse nye roller kan understøttes.

Cirkelrefleksion: Når der inddrages innovation og entreprenørskab i undervisningen har det også betydning for, hvilke roller henholdsvis underviserne og eleverne/de studerende har brug for at påtage sig. Reflekter over, hvilke roller der særligt trænger sig på, samt hvordan disse nye roller kan understøttes.

Christinas refleksion

Når innovation og entreprenørskabs varierende metoder anvendes kan det indvirke på gruppedynamikken blandt studerende heriblandt i fht til forventninger der kan være til at tag initiativ og engagement i læringsrummet. Idet studerende der tidligere har været tilbageholdende i større grad kan få en mere udadvendt rolle og dermed få styrket deres engagement og trivsel i læringsrummet.

Underviser bør være opmærksom på den frustration der kan være hos nogen studerende der ikke som tidligere kender svar og løsninger. Underviser bør understøtte dem i deres frustration fx ved at være opmuntrende og informativt ifht at frustration også er udgangspunkt for læring.

Underviserens rolle kan ændres, idet underviseren skal turde vige fra strukturen og forudsigelighed i sin undervisning og springe ud i noget der kan være ukendt, det stiller flere krav, heriblandt til kompetenceudvikling og ledelsesstøttende sparring af kollega i fastlagt tidspunkter for at sikre fastholdelse og progression i anvendelse af metoderne henimod at metoderne anvendes på lige fod med andre metoder.

 

One Comment

Leave a Reply