Kreativitet iflg gruppe D

Christian Schmidt

Sydvestjyllands Efterskole

 

Hvad er min forståelse af begrebet Kreativitet? Umiddelbart vil jeg mene, at det er evnen til at reagere på et problem, imens man konstant tager forbehold for ændringer og nye erfaringer. Jeg forbinder begrebet meget med et andet, som jeg har et stærkere forhold til, nemlig “Improvisation”. Som musiker er det særligt gennem improvisation f.eks. i soli, at jeg udlever en kreativitet.

 

Min definition af improvisation har jeg fra en musiker, Victor Wooten. Han kalder musik og improvisation for et sprog. Ligesom med talesprog, der har en korrekt grammatik, er der også en kultur eller tradition i musik for, hvordan vi formulerer os. Og ligesom i tale- og skriftsprog kan kulturen brydes. I skolen underviser vi i navneord, udsagnsord, kommaregler, analysemodeller og meget andet. Den undervisning giver os et bedre udgangspunkt for selv at formulere os hensigtsmæssigt og effektivt. Når vi skal kommunikere et budskab, overvejer vi ikke alle disse redskaber, men henter dem frem fra værktøjskassen og sammensætter sætninger improvisatorisk eller kreativt. Vi tænker ikke over ordstillinger eller andre grundregler for talesproget. Ligesådan er det med musik. Musikeren har trænet skalaer, rytmiske figurer og kender forskellige klassiske arpeggioer eller melodistumper. Når man så spiller improvisatorisk, henter man disse redskaber frem fra værktøjskassen og “improviserer”.

 

Jeg opfatter kreativitet som afhængig af de “redskaber”, vi har i “værktøjskassen”. Den enkelte situation, hvor vi skal være kreative viser sig først, når den opstår. Og situationen kan ændre sig mens vi handler på den. Derfor må man trække på forskellige tilegnede redskaber såsom faglig viden, arbejdsmetoder, strategier og tilgængelige ressourcer bl.a. i form af netværk eller genstande fra tidligere kreative processer.

 

Anne Schærff Rasmussen

Thorsgaard Efterskole.

 

Kreativitet er at skabe.

At kunne se og sammensætte. Turde afprøve det at sammensætte ting og ideer, som i udgangspunktet ikke umiddelbart måske står i sammenhæng,i forbindelse med hinanden.

At se en anden mulighed, version, løsning end den “normale” og at gå efter den.

Det er en gave, men også noget man kan træne.

 

Jeg glædes over når mine elever pludselig siger; “Ja, men måske ku vi så gøre sådan…!” og derefter bliver optaget af deres eget projekt. Når ejerfornemmelsen vokser blomstre kreativiteten.

 

Frederik Lind

Sydvestjyllands Efterskole.

 

Hvad er kreativitet?

Ofte bliver ordet brugt om en person. Vi kan sige at du er meget kreativ. I den sammenhæng bliver det ikke nødvendigvis brugt korrekt. Hvis en person er meget dygtig til at tegne en bestemt tegning, så tænker jeg ikke personen er kreativ. Personen har bare opøvet en bestemt færdighed.

Jeg har tidligere været på et kursus i at male og der sad vi en hel flok og prøvede at male noget abstrakt der skulle se godt ud. Mange af os bøvlede meget med at få det til at se acceptabelt ud. Men underviseren formåede at gå rundt og lige rette lidt her og der og på den måde at redde vores malerier. Faktisk blev mange af dem meget gode. Det tænker jeg er kreativitet. Han havde evnen til at se det der var og skabe noget ud af det også selvom det var noget forskelligt ved hvert maleri. Dette er nok et eksempel på kreativitet i den mest udbredte forståelse.

Men jeg mener at kreativitet er bredere end det. Personer kan nemt være kreative uden at være kunstnere eller dygtige til at sy.

Kreativitet rummer meget mere. Jeg mener at kreativitet er det at kunne tænke anderledes og se nye muligheder. Man kan være kreativ leder, kreativ kok, kreativ bogfører, kreativ underviser, osv.

 

Hans-Jørgen Pedersen

Skive College

Kreativitet er for mig de mange processer der er i spil i bl.a. teknologi hvor vi løbende løser problemer. Problemerne bliver løst via en kreativ proces hvor der bliver opfundet en løsning på problemet i form af et produkt. Det kreative er også i spil ved udformning og indretning af huse, ud fra de evt. stillede krav. Det sætter krav til de kreative gener og kunne løse opgaver med mange bindinger/krav. Det kreative kommer desuden i spil i innovation hvor man skal komme med ideer til noget nyt og revolutionerede. Her er man nød til at kommer ud over nogle grænser og tænke løsning/forbedringer som ikke er set før. Det stiller krav til den kreative tankegang. De mange kreative processer som findes, er med til at udfordre den kreative tankegang. Så kreativitet bruger man hele tiden til løsning af de udfordringer man møder eller opgaver mv..  

Leave a Reply