Kreativitet

Cirkelrefleksion: Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning? Skal være afsluttet d. 3. oktober

 

Kreativitet handler om nytænkning, om at tænke ud af boksen og om at skabe noget nyt. Det nye kan have værdi på markedet eller i social sammenhæng, men behøver ikke at have det. Når de studerende skal være entreprenørielle tænker jeg, at det skal starte med kreativiteten og på den måde være fri for kravet om at det ”nyskabte” skal være til gavn eller have værdi i social eller markedsmæssig sammenhæng. På den måde adskiller kreativitet sig fra innovation. Hvis man skulle sætte det på formel kunne det se sådan ud:

Kreativitet = nyskabelse

Innovation = nyskabelse * nytteværdi (Det vil sige at hvis nytteværdien er nul, er der ikke tale om innovation)

 

/Hanne Skov Bertelsen

 

 

Kommentar på Hannes notat: Se nedenstående.

 

Kreativitet

At være kreativ er at være nysgerrig i sin fremgangsmåde i forbindelse med fx læring og ikke nødvendigvis at tænke nyt men byg ovenpå eller samtænke på eksisterende ideer og/eller anvende nye eller anderledes metoder. Der kan styrke undervisning indhold/form og eller elevers udbytte.

For mig er det ikke afgørende om det hedder innovation eller kreativitet, det afgørende er at der i de processer der foregår såvel blandt elever, stud eller underviser og kollegaer eller i samspil med disse grupper at der er dynamik, ikke lineær processer, spontanitet og vækst enten i gruppen eller individet.

 

Janne, Kenneth og Charlotte

Kreativitet handler for os om at tænke, opleve og udleve med flere sanser. At lave kreativ undervisning handler om at få flere æstetiske processer i gang i de indtryk eleverne præsenteres for samt at forvente det samme retur i opgaveløsninger. Det er altså ikke nødvendigvis knyttet til at klippe og klistre, men kan lige så vel handle om variation i både indhold, medie samt struktur. Det handler om at udvikle elevernes færdigheder i at håndtere andet end tekst i en undervisningsmæssig sammenhæng, samt at også selve teksten angribes fra nye vinkler. Nysgerrighed som Christina skriver om ligger dermed helt i tråd med vores tankegang, ligesom nyskabelse, som Hanne nævner, også er et plusord. Dog vægter nysgerrigheden højere end nyskabelsen i vores møde med eleverne, da vi i bund og grund bygger på fortagsomhed og dette medfører ikke altid nyskabelse forstået som originalitet, men knyttes helt sikkert til nysgerrighed.

 

 

Leave a Reply