Gulerod eller pisk? Feltarbejde Skals Efterskole “Om motivation”

“Om motivation”

Vores ’verden efter’:

Topmotiverede elever, der selv strukturerer projekter, sætter mål og deadlines og går i gang. Giver og modtager konstruktiv kritik uden at tage det personligt. Eleverne erfarer nyt og tilretter løbende på baggrund af systematiseret evaluering. Dagen er struktureret, så alle er optaget af opgaverne. Grupperne kan sætte delmål og følge op, styringskomitéen cirkulerer rundt blandt grupperne og stiller spørgsmål for at hjælpe og lede på rette vej.

 

Ud fra forskellige kriterier har vi valgt at interviewe to elever i projektklassen om deres syn på motivation eller mangel på samme. Samlet er eleverne i klasse kortere eller længere væk fra vores ’verden efter’.

Vi har talt med to af de mere motiverede elever, der ikke er meget langt fra ’verden efter’.

De føler dog, at de andre elever dræner deres energi, da eleverne ikke på samme måde er motiveret.

 

Første elev er Andreas, der har en del erfaring med projektarbejde fra Folkeskolen. Han valgte dog i første omgang at gå i den engelsksprogede Cambridge-klasse. Efter en uges tid savnede han projektarbejdet og skiftede til vores projektklasse SIP, der hele året arbejder projektorienteret. Fra første færd tog Andreas arbejdsformen til sig og engagerede sig fuldt ud i arbejdet. Det viste sig senere, at ikke alle i klassen var klar til hans forventninger og krav til dem.

Andreas er rigtig glad for arbejdsformen, men han har mødt modstand fra andre i klassen. Han har mange gode overvejelser og fremhæver blandt andet, at det efter hans mening er meget vigtigt med klare krav og forventninger. Der skal være tydelige deadlines, og der skal være faste spilleregler. Da han var i Styringsgruppen blev der indført regler om, hvad man måtte medbringe til klassen i form af mad og drikkevarer. Der blev indført regler om, hvor på skolen man skulle arbejde: Alle arbejder i klassen. Hver morgen indledes med en rundkreds, hvor man fortæller, hvilken stemning man er i denne dag. Her er det blevet indført, at man ikke må sige, at man er træt, da det blev det, som flertallet sagde.

I ”Verden Efter” er det ikke nødvendigt med så mange regler. Alle møder motiverede op lige meget, hvor interesseret man er i denne periodes projekt. Styringsgruppen skal være tydelig og være i stand til at lede og guide de andre.

 

Interview nr. 2

Jonas er en skarp elev, der har selvtillid og har høj status blandt de andre. Det har Andreas ikke, da han har været lidt for ambitiøs fra skoleårets begyndelse. Han er ret vild med arbejdsformen, da ingen dage er ens, og der hver dag er nye udfordringer. Det går sjældent som planlagt. For Jonas er struktur meget vigtig. Han har fået indført, at hver elev skal lave en ”agenda” hver dag, hvor de skal opstille mål for sig selv den dag. Det kan mere betegnes for en logbog. Hver elev gemmer logbogen i et fælles dokument, så alle elever kan følge med.

For ham er det vigtigt, at de arbejder med emner, som eleverne selv har valgt. Han siger: En klasse er som et æsel. Det arbejder ikke gennem tvang eller pisk.

Hver dag skal evalueres, så man har en fornemmelse af, hvor langt hver enkelt gruppe er. Her skal der fokuseres på at give konstruktiv kritik. Det er vigtigt, at kritikken bliver modtaget på den rigtige måde. Dette skal eleverne undervises og øves i.

Han ønsker, at klassen bliver styret, men ynder, mere end Andreas, at give frihed under ansvar.

I ”Verden Efter” er det ikke nødvendigt at styre klassen så meget. Her møder hver enkel elev op med motivation og arbejdsiver. Man skal yde for fællesskabet og ikke for ens eget vel. Han giver et eksempel med en pige i klassen, der fra skoleårets begyndelse var meget ambitiøs og stillede store krav til de andre i klassen Det blev desværre ikke modtaget på den rigtige måde, og hun har haft det svært lige siden, da flere i klassen modtog hendes arbejdsiver på den forkerte måde. Det kan Jonas se nu, men det kunne han ikke dengang. Han mener, at det vil ændre sig, når alle har været i Styringsgruppen og derfor prøvet at skulle lede klassen. Kodeordet er for ham, at man har delmål, der gør et stort projekt mere overskueligt.

 

Ida og Peters opsamling/kommentar:

Vi håbede og troede, at elevernes egen selvdisciplin ville være tilstrækkeligt til at holde en god motivation. Det vi hører i samtalen med eleverne, er at de efterspørger flere regler og lærerstyring.

Nu har vi prøvet med to forskellige tilgange til rammesætning i klassen, en løsere og en fastere.

Erfaringen er, at det nok er smartest at rammesætte og styre meget i starten, da eleverne komme med forskellige baggrunde og undervisningssystemer, indtil en fælles grundforståelse er opnået.

VISUEL PRÆSENTATION: 4 x slides (der var for store til et powerpoint)

Præsentation E3U Præsentation del1 Præsentation2 Præsentation3

Leave a Reply