Cirkelrefleksion+Feltarbejde: Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning?

Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning? (Morten Mortensen, Brædstrup skole)

Kreativitet for mig, er at tænke anderledes i forhold til traditionelle tankemønstre. Man forsøger at gøre noget anderledes end måden man plejer at gøre det på.

Det er vigtigt, at man har et bestemt mindset og de rigtige rammer for at arbejde kreativt. Man skal turde tro på at man kan være kreativ for at kunne være det. Der ligger derfor også en opgave for mig, som underviser, i at få eleverne til at tro de kan lykkes med at være kreativ. De elever som tror på det i en given situation, kan opleve en form for FLOW-tilstand, som er en fornøjelse at iagttage som underviser. Dette oplever jeg, som en stor drivkraft for min undervisning.

Kreativitet kan komme til udtryk på mange måder. Gennem min nye funktion på Brædstrup skole som STEAM-vejleder (Science, Tecnology, Engineering, Arts and Math), er jeg blevet meget optaget af en bestemt type af kreativitet. Det drejer sig om mine elevers evner til at arbejde problemløsende i en naturfaglig sammenhæng.

Jeg er meget optaget af den måde man arbejder med kreativitet i faget, Teknologi, på HTx. I dette fag, arbejder eleverne med naturfaglige problemstillinger med fokus på hvilke årsager og virkninger deres valg har for samfundet. Løsningen af et problem kan bl.a. tage form som en prototype, skitse eller inddragelse af en teknologi. Dette udfordre eleverne til at tænke anderledes eller kreativ både i fysisk form, men også på et samfundsmæssigt perspektiv, hvor de skal forestille sig det fremtidsscenarie, som deres løsning kan skabe. Dette fag ønsker jeg, at implementere på Brædstrup skole i en eller anden form.

Min feltundersøgelse:

Henriette Hayton
Kreativitet for mig er mange ting.

Jeg synes kreativitet kan være, når jeg som underviser gør undervisningen kreativ ved at benytte nye metoder i undervisningen. Det kan på et helt lavpraktisk plan fx være at eleverne skal lave en mini-folde-bog om navneord.

Kreativitet kan også være at facilitere en sådan undervisning, så eleverne har mulighed for selv at tænke nye muligheder. Mange elever har en ide om, at de enten er meget kreative eller det modsatte. I virkeligheden handler det nogen gange om, at de fx er gode til at tegne eller er vilde med limpistoler og glimmer:-)
De fleste, (jeg selv incl.) har nemmest ved at tænke kreativitet ind i de praktisk-musiske fag – og fokus for mig skal være også at få det ind i de boglige fag.

Nogen gange oplever jeg tidsfaktor kan være en bremse for kreativitet – både i min forberedelse, men også i udførslen. Her er vores fordybelsesdage og featureuger fantastiske, da vi her har meget mere tid end i de normale uger.

Leave a Reply