Cirkelrefleksion: Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning?

Kreativitet for mig er en tilstand hvor tid og sted ophøre og man er optaget af det der er tilstede her i nuet – Flow om man vil. Kreativiteten er væsentlig for at de studerende kan omsætte den faglige teori til noget virkelighedsnært og udvikle deres professionsidentitet. Et eksempel hvor jeg har inddraget kreativitet forgik over 6 lektioner omhandlende to kernebegreber i ergoterapi “aktivitetsanalyse” og “analyse af betydningsfulde aktiviteter”. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med andre kolleger.

Først valgte jeg at dele holdet op i to, og med sig fik de hver en “flip-over”, med hver deres før omtalte begreb. De skulle nu samarbejde om hvilken viden de havde fået med sig fra litteraturen om begreberne og efterfølgende bytte “flips” og drøfte det der nu stod og evt. tilføje. Herefter fulgte en opsamling på arbejdet med fokus på, hvori forskellen på disse to begreber lå samt hvordan ergoterapeuten anvendte begreberne i deres intervention i praksis.

I efterfølgende lektion fulgte en praksis relateret øvelse i forhold til begrebet aktivitetsanalysen. Her havde jeg forberedt forskellige redskaber samt indkøbt appelsiner til alle de studerende. Nu skulle de finde sammen to og to og ved hjælp af et refleksionsskema, observere hinanden “skrælle en appelsin”, sådan som de naturligt ville gøre det. Dette fik de studerende til at indse, hvor mange forskellige måder denne aktivitet kan forgå på og dermed forstå betydningen af at kunne udfører en aktivitet “sådan som man plejer”. De studerende fik derefter til opgave at lave en logbog over de daglige aktiviteter som de deltog i, for at kunne identificere forskellige aktiviteters processer, hvad der kræves for at kunne udføre dem samt på hvor mange måder de kunne udføres på, for at kunne overføre deres viden i forhold til, at kunne graduere og tilpasse daglige aktiviteter i samarbejde med deres klienters ønsker og behov.

Forløbet indeholdt flere forskellige lektioner med dette fokus og blev afsluttet med en skriftlig prøve hvor der var en opgave som blev valgt af uddannelsen samt en opgave som de studerende selv måtte vælge. Langt over halvdelen af de studerende havde valgt at skrive omkring arbejdet med “aktivitetsanalysen” og “analyse af betydningsfulde aktiviteter”. En del af opgaven var at reflektere over egen læring, hvor til jeg har gemt et svar:

Refleksioner over egen læring:
Jeg har lært at man ud fra en case kan vælge en aktivitet som muligvis indbyder til engagement fra klienten, men det er først når vi har snakket med og spurgt klienten , vi kan finde frem til en betydningsfuld aktivitet.
I min læring om aktivitetsanalyse har jeg lært hvordan aktivitetsanalyse og analyse af betydningsfuld aktivitet kan anvendes til at finde styrker og udfordringer hos klienten. Jeg har lært hvor vigtigt det er at tænke kreativt og tilpasse en aktivitet til klienten, for at opnå match. Jeg ønsker dog stadig at blive bedre til at præcisere viden om aktiviteters terapeutiske potentiale.

Som underviser har jeg været helt opslugt at dette forløb og virkelig været i en spændende og kreativ tid med de studerende, hvor vi løbende tilpassede undervisningen i forhold til netop der, hvor de studerende var vidensmæssigt.

Bedste hilsner
Annette

Fra Skals Efterskole: 

”Hvad er kreativitet for dig med særligt fokus på dine elever og undervisning?” 

Det var spændende at læse Annettes indlæg, hvor vi tydeligt fornemmer, at målgruppen er ældre og mere reflekterende, end vores 10. klasses elever. Dermed ikke sagt, at tilsvarende ikke kunne bruges hos vores aldersgruppe, men det ville kræve meget tid og reflektionskapacitet, eleverne ikke umiddelbart har, for at kunne identificere forskellige aktiviteters processer.

Hvor Annette har valgt at fremme kreativiteten ved at præsentere øvelser, der involverede de studerende og krævede iagttagelse, har vi prøvet at skabe kreativitet ved at sætte en begrænsning:

Elevernes opgave lød på, at de skulle fremlægge et givent emne for hhv. en 5. og 9. klasse. Emnet var ’Human Nature’, og begrænsningen og udfordringen lå i, at eleverne skulle præsentere UDEN brug af powerpoint. De seks grupper skulle derfor blive enige forskellige fremlæggelsesmåder, da et andet krav var, at der ikke måtte være to ens præsentationsmåder.

Baggrunden for valg af begrænsningen har været, at vi oplever, at eleverne er veltrænede, men fastlåste i brugen af powerpoint.

Det har været en interessant udfordring for eleverne, og resultaterne tegner til at blive kreative. Grupperne har i deres fremlæggelser valgt at udarbejde bl.a. et brætspil, et computerspil og

Det vi observeret er, at der kommer gang i kreativiteten, når eleverne guides lidt ud comfort zone, det kan gøres som Annette ved at opstille opgaver eller med de yngre elever, ved at ridse tydelige rammer op. Elevernes innovative tankegang er helt åbenlyst blevet styrket under processen.

Mvh. Ida og Peter

Fra Bioanalytikeruddannelsen, UCL: Aino Elmegaard Larsen.

Jeg har for nyligt opstartet et forløb på vores semester 3 i Radiofysik. Det er hardcore matematik, fysik og kemi blandet sammen. kort fortalt, så skal de studerende igennem alt indenfor radioaktivitet – hvad bruger vi det til i sundhedsvæsnet og hvorfor gør vi det når det er så farligt.

Jeg har erfaring med at dette forløb er et meget tungt forløb, da pensum er på engelsk og radioaktivitet er svært at forholde sig til da man jo ikke kan se det –  det er en diffus størrelse for mange. Så altså jeg havde brug for at få fanget dem ind, om man så må sige, fra starten af og lagde derfor en artikel ud til dem om en eks.KGB agent, der var blevet myrdet med et meget kraftigt radioaktivt stof for ca. 11 år siden… Jeg bad dem om at “pille artiklen i stykker” og diskutere i grupper (lavet af mig) hvad de havde brug for at vide mere om i forhold til at blive klogere på det rent matematiske, kemiske og fysiske ved fagområdet de næste mange uger… Så blev de sat i nye grupper, også lavet af mig, og her blev de bedt om, at videndele hvad de havde fundet frem til i forrige gruppe… og sådan fortsatte vi et par omgange. jeg oplevede at de studerende blev helt opløftet og hvad jeg står tilbage med nu, er en liste over “ønsker” for, hvad de studerende fandt frem til gennem deres dialog og kreativitet. vi lavede derefter en aftale, ud fra denne liste, at vi tager den frem jævnligt for at have den som styrepind i undervisningen… Håber det lykkes:-)

DET er hovedsageligt, hvad kreativitet er for mig – et rum, hvor der er højt til loftet for ideer og hvor man kan fordybe sig i noget, der har vakt ens interesse fra starten. Dermed siger jeg også, at det er et vigtigt fokuspunkt for mig, at interessen vækkes som det allerførste for at kreativiteten rigtig kan tage fart.

Min egen oplevelse da jeg planlagde dette forløb til de studerende var, at jeg blev meget grebet af at finde det rigtige litteratur, den rigtige artikel osv… jeg brugte enorme mængder tid, uden at ville det… jeg var i FLOW!

Jeg har efterfølgende taget min datters modellervoks med til de studerende og bedt dem lave, i rigtigt størrelses forhold, de forskellige atomer, partikler, strålings typer indenfor radioaktivitet osv osv… i modellervoks. Det var en stor succes…

Bedste hilsner til jer – glæder mig til vi ses igen

Aino

43 Comments

 1. Pingback: watchnudefree.eu watchnudefree

 2. Pingback: site Blog Name

 3. Pingback: WOW Site Blog Name

 4. Pingback: xxlhq.top article

 5. Pingback: xxlhq.xyz article

 6. Pingback: xxlph.xyz article

 7. Pingback: adultpics.top article

 8. Pingback: xxxpics xyz

 9. Pingback: xxlph xyz

 10. Pingback: pornph xyz

 11. Pingback: xxxpics.xyz article

 12. Pingback: xxxph top

 13. Pingback: xxlph.top article

 14. Pingback: xyz

 15. Pingback: adulthq top

 16. Pingback: xxxhd.top article

 17. Pingback: xnxxhd top

 18. Pingback: xxxhq top

 19. Pingback: pornph.xyz article

 20. Pingback: xxlhd xyz

 21. Pingback: adultpics top

 22. Pingback: xxxhq.top article

 23. Pingback: xxxph xyz

 24. Pingback: adulthq.xyz article

 25. Pingback: adultph.top article

 26. Pingback: xnxxhd.top article

 27. Pingback: xxlhd.xyz article

 28. Pingback: pornph.top article

 29. Pingback: xxlhq xyz

 30. Pingback: xxlph top

 31. Pingback: xxxph.top article

 32. Pingback: adultph top

 33. Pingback: adulthq.top article

 34. Pingback: xxlhq top

 35. Pingback: adulthd top

 36. Pingback: adulthd xyz

 37. Pingback: pornph top

 38. Pingback: adulthd.top article

 39. Pingback: adulthq xyz

 40. Pingback: adultph.xyz article

 41. Pingback: xxxph.xyz article

 42. Pingback: xxxhd top

 43. Pingback: adulthd.xyz article

Leave a Reply