Cirkelrefleksion – IOOS hold 1

Hanne Hvid:

For mig er det vigtigt, at eleverne er AKTIVE – det er det altafgørende! Læring kræver MENING ud fra præcis den læringszone, som den enkelte elev sidder med og man lære KUN noget, hvis det GIVER MENING.

Desuden øger aktivitet og med indflydelse MOTIVATIONEN OG ROBUSTHEDEN hos eleverne.

Jeg er meget optaget af situeret læring og kan se, at det virker i praksis.

Det er meget vigtigt at starte med at finde ud af, hvad der er vigtigt for eleverne og hvad der optager dem og derefter hele tiden at relatere til den virkelighed, de skal ud og agere i og sætte deres læring i spil.

Den KREATIVE proces er for mig en INKLUDERENDE, AKTIV proces – både fra mig og fra elevernes side.

Jeg tænker……

Helle Hornhaver:

Jeg er optaget af, hvordan kreativitet kan opstå hos studerende på videreuddannelsesmodulerne. De studerende kommer med deres praksiserfaring, og den nye viden kan give refleksioner, nye perspektiver og aha-oplevelser, som linkes tilbage/videre til deres praksis i hverdagen. Det øger kreativiteten ikke kun hos den enkelte, men også i den organisation, de arbejder i. Dvs. kreativitet kan overføres fra praksis til undervisning og tilbage til praksis.

Helle Skovbjerg

Ja kreativitet er ofte et produkt af, eller er i tæt sammenhæng med, aktivitet i undervisningen, vi stiller eleverne opgaver af kreativ art med fagligt indhold, resultatet er ofte øget motivation, samarbejdsvillighed og øget læring. Derudover, tror jeg, at det at de fremstiller et produkt som kan bruges både hjemme og i undervisningen er med til at højne fremtidig iderigdom.

Caroline Hørsted

Kreativitet opstår ofte uden for kontekst – undervisningen kan sætte gang i refleksioner, som udfoldes mellem undervisningsgange som vi oplever på fx videreuddannelsen – tit fortæller vores studerende at køreturen ud og hjem fra Aarhus giver mange nye ideer til løsning af opgaver hjemme på klinikken. Så undervisning kan stimulerer kreativiteten og den udfoldes i høj grad også på andre tidspunkter end i selve undervisningssituationen. Alle er kreative men ofte kræver det tid og rum at få kreativiteten udfoldet – væk fra de begrænsninger der nogle gange hæmmer vores kreative tænkning, så man ender i plejer…Hjernen skal have plads til at tænke sine egne tanker…

 

Leave a Reply