Selvevaluering

Elevens selvevaluering af egne læringsressourcer, der bruges som udgangspunkt for kontaktlærer- og evalueringsamtaler. Dette for at give eleven et medansvar for egen læringsprogression

 Jeg har fundet ud af at jeg bliver nød til at begrænse det, jeg gerne vil have ud af min løsningsmodel. Her er det vigtigt at jeg finder ud af om eleverne og jeg har samme syn på min udfordring.

 

Leave a Reply